Bây giờ là: 15:41 EDT Thứ tư, 05/08/2020

Danh mục Site:

Website liên kết khác

Giải trí

Video "Cậu bé đấu rồng" một siêu phẩm của người cha “Kill Bill”

“Cậu bé đấu rồng” hiện đang tiến triển trên đà thành công, và đã đạt hơn 4 triệu lượt xem kể từ thứ Sáu.Patrick Boivin xứng đáng với danh hiệu người Cha của năm nếu không phải là giải Oscar với việc tạo...

Liên kết - Quảng cáo

 

global block pictures in albums

Tập thể chuyên môn Sinh - Hóa - Địa TrườngTHCS Chiềng Sinh - Do cô giáo Vũ Thị Thanh Thủy...
Tại lễ Kỷ niệm 29 năm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11
Học sinh say mê học tập
Tại Hội thảo chuyên môn cụm trường THCS Chiềng Sinh

Xem toàn bộ album: Trường lớp

Menu chính:


Một số hình ảnh cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THCS Chiềng Sinh đang lao động vệ sinh, phun thuốc khử trùng phòng chống dịch bệnh nCoV


Ngày 07/02/2020 chi bộ trường THCS Chiềng Sinh đã tổ chức thành công đại hội chi khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2023


Theo Kế hoạch thực hiện đề Cụm vào ngày 1 tháng 1 năm 2019 tại Trường THCS Chiềng Sinh thực hiện chuyên đề cụm


Bổ sung kế hoạch phát triển chiến lược nhà trường giai đoạn


Từ ngày ngày 25/4 đến ngày 26/4/2016 đoàn đánh ngoài của Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên làm việc tại trường THCS Chiềng Sinh huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên

prev pause next

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỒNG GHÉP GD QUỐC PHÒNG AN NINH NĂM HỌC 2019-2020

Thứ hai - 07/10/2019 23:27
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỒNG GHÉP GD QUỐC PHÒNG AN NINH TRONG NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2019-2020

PHÒNG GD&ĐT TUẦN GIÁO
TRƯỜNG  THCS CHIỀNG SINH


Số:…… /KH-THCS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 Chiềng Sinh, ngày      tháng ….. năm 2019
 
KẾ HOẠCH
Thực hiện giảng dạy lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh
trong nhà trường năm học  2019-2020

 

- Căn cứ vào Thông tư số 01/2017/TT-BGD ngày 13 tháng 01 năm 2017 cuả Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở. Công văn số 1969/SGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2018 của  Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên V/v thực hiện giảng dạy lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường Tiểu học và THCS;
- Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020, Trường THCS Chiềng Sinh xây dựng kế hoạch thực hiện giảng dạy lồng ghép giáo dục quốc phòng, an ninh trong nhà trường như sau:
I. MỤC TIÊU:
- Xây dựng, phát triển tư duy, bồi dưỡng phát triển kỹ năng sống, nhân cách con người Việt Nam, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, niềm tự hào, tự tôn dân tộc Việt Nam, có ý thức tổ chức, kỷ luật, tinh thần đoàn kết,  yêu Tổ quốc, yêu đồng bào.
- Giáo dục quốc phòng an ninh trong trường THCS phải phù hợp với đặc điểm tâm lí lứa tuổi, được tiến hành lồng ghép thông qua nội dung các bài học đã có trong chương trình, sách giáo khoa và thông qua các hoạt động ngoại khóa: Tham quan di tích lịch sử, đọc sách, nghe, thi kể chuyện truyền thống, vẽ tranh, các cuộc thi tìm hiểu về quốc phòng, an ninh.
- Đổi mới nội dung và phương pháp dạy học theo hướng dạy học lý thuyết gắn thực tiễn, tăng cường các hoạt động vận dụng của học sinh
- Đổi mới  hình thức tổ chức dạy học theo hướng xây dựng các chủ đề dạy học tích hợp, dạy học lồng ghép thông qua các bài trong sách giáo khoa, thông qua các hoạt động ngoại khóa: tham quan di tích lịch sửđọc sách, nghe, thi kể truyện, vẽ tranh, các hội thi tìm hiểu về quốc phòng an ninh
II. NỘI DUNG DẠY LỒNG GHÉP.
1. Nội dung dạy lồng ghép:
Nội dung dạy học lồng ghép được thực hiện thông qua các môn học: Ngữ Văn, Địa lý, Giáo dục công dân, Âm nhạc và Mỹ thuật tập trung vào tinh thần đoàn kết, yêu nước của các thế hệ người Việt Nam trong dựng nước và giữ nước qua các thời kỳ cách mạng; bước đầu hiểu biết về phòng chống cháy nổ, an toàn các nhân; pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; quyền lợi trách nhiệm của công dan với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHXN.
( Có địa chỉ các bài và nội dung dạy học các môn học từ lớp 6 đến lớp 9 được tích hợp lồng ghép kèm theo)
Khuyến khích giáo vên sưu tầm thêm các tranh ảnh, Clip hiện vật, tấm gương độc đáo về nội dung có liên qua đến quốc phòng an ninh.
2. Hình thức thực hiện
- Dạy học lồng ghép thông qua các bài học ở các môn: Ngữ Văn, Địa lý, Giáo dục công dân, Âm nhạc và Mỹ thuật từ lớp 6 đến lớp 9
- Dạy học thông qua hình thức lên lớp theo chuyên đề
- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, thi viết, vẽ tranh, kể chuyện, giới thiệu tài liệu, sách.. về nội dung quốc phòng an ninh.
- Tổ chức hoạt động trải nghiệm, sáng tạo.
III. TÀI LIỆU DẠY HỌC LỒNG GHÉP, TÍCH HỢP
- Các nội dung tích hợp đã có sẵn trong SGK.
- Tài liệu giáo dục lồng ghép do Bộ GD-ĐT ban hành (Thông tư số 01/2017/BGDĐT ngày 13/01/2017)
- Tài liệu giáo dục địa phương.
- Các nguồn tài liệu khác: phù hợp với năng lực học sinh và có tính pháp lý.
IV.TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban giám hiệu:
- Xây dựng kế hoạch triển khai nội dung dạy học lồng ghép phù hợp với đặc điểm tình hình nhà trường và địa phương.
- Xây dựng hệ thống tài liệu và nguồn dữ liệu cho việc dạy học lồng ghép.
- Xây dựng nội dung chương trình, thời khóa biểu thực hiện
- Có kế hoạch kiểm tra tư vấn, các tổ nhóm chuyên môn và giáo viên thực hiện tốt các nội dung dạy học lồng ghép, tích hợp.
2. Tổ chuyên môn:
- Triển khai kế hoạch của BGH tới tất cả các giáo viên dạy.
- Có giải pháp quản lý theo dõi tiến độ dạy học lồng ghép, tư vấn thường xuyên để các thành viên đảm bảo kế hoạch: Như lưu trữ hệ thống địa chỉ lồng ghép ở các bộ môn, kiểm tra việc thiết kế giáo án có nội dung lồng ghép, dự giờ các tiết có nội dung lồng ghép, xây dựng và triển khai một số chủ đề có nội dung lồng ghép (tối thiều 01 chủ đề/học kỳ).
- Kiểm tra chuyên đề về dạy học lồng ghép tích hợp ở các nhóm chuyên môn và giáo viên bộ môn.
-Tổ chức sinh hoạt động tổ khối chuyên môn thống nhất nội dung và hình thức thực hiện trong từng bài theo quy đinh.
- Xây dựng một số chủ đề dạy học tích hợp (liên môn) có nội dung liên quan đến  nội dung lồng ghép về giáo dục quốc phòng an ninh.
- Sinh hoạt chuyên đề về nội dung lồng ghép, tích hợp.
- Dự giờ, rút kinh nghiệm, trao đổi, học hỏi ..
3. Giáo viên:
- Tổ chức dạy học theo các địa chỉ lồng ghép đã thống nhất, mức độ lồng ghép phù hợp với đối tượng học sinh các lớp.
- Các nội dung lồng ghép phải được thể hiện rõ trong giáo án, tổ chức thành hoạt động: có hệ thống câu hỏi phù hợp, học sinh được quan sát trình bày, bày tỏ quan điểm hoặc rút kinh nghiệm bản thân, nội dung của các hoạt động giúp định hương suy nghĩ và hành  động tích cực trước các vấn đề đặt ra.
- Trên cơ sở mục tiêu và nội dung bài học, giáo viên lồng ghép nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh một cách truyền cảm, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, tự nhiên, hợp lý, phù hợp với đặc điểm và trình độ học sinh; tránh tản mạn, ảnh hưởng đến nội dung bài học; trong từng bài giảng, chú trọng kết hợp các hình ảnh minh họa; tổ chức cho học sinh tham quan di tích lịch sử cách mạng, nghe nhân chứng lịch sử kể chuyện và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, chơi các trò chơi dân gian, thi kể chuyện, vẽ tranh,....
5. Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ tuần 01 tháng 8 năm 2019
Trên đây là kế hoạch thự hiện giảng dạy lồng ghép nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh trong nhà trường năm học 2019 - 2020, đề nghị các tổ chuyên môn và các đồng chí giáo viên nghiêm túc thực hiện.

 
 
Nơi nhận:
  • BGH;
  • Tổ trưởng CM;
  • Lưu VT, Website nhà trường.
 

                                                                                                                                                                                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
CÁC BÀI VÀ NỘI DUNG DẠY LỒNG GHÉP
 GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH
 
Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học cơ sở được thực hiện lồng ghép thông qua nội dung các môn học: Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục công dân, Âm nhạc và Mĩ thuật; tập trung vào tinh thần đoàn kết, yêu nước của các thế hệ người Việt Nam trong dựng nước và giữ nước qua các thời kỳ cách mạng; bước đầu hiểu biết về phòng chống cháy nổ, an toàn cá nhân; pháp luật Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quyền lợi, trách nhiệm của công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Cụ thể:
LỚP 6
 
STT Môn học Tên bài Hình thức, nội dung lồng ghép
01 Ngữ văn T1 Bài 1. Văn bản: Con Rồng cháu Tiên
Trang 5
Nêu lịch sử dụng nước và giữ nước của cha, ông
Bài 2. Văn bản: Thánh Gióng
Trang 19
Ví dụ về cách sử dụng sáng tạo vũ khí tự tạo của nhân dân trong chiến tranh: gậy tre, chông tre...
Bài 4. Văn bản: Sự tích Hồ Gươm
Trang 39
Nêu các địa danh của Việt Nam luôn gắn với các sự tích trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược (Ải Chi Lăng, Bạch Đằng, Đống Đa...).
Ngữ văn T2 Bài 23. Văn bản: Đêm nay Bác không ngủ
Trang 63
Tình thương yêu của Bác Hồ đối với thế hệ trẻ và dân tộc Việt Nam
Bài 24. Văn bản: Lượm
Trang 72
Kể chuyện về những tấm gương mưu trí, dũng cảm của thiếu niên Việt Nam trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm
Bài 26. Văn bản: Cây tre Việt Nam
Trang 95
Sự sáng tạo của dân tộc Việt Nam trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm
02 Địa lý Từ bài 03 trang 12 đến bài 05 trang 18 Giới thiệu bản đồ hành chính Việt Nam và khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Biển Đông và hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa
03 Giáo dục công dân Bài 5: Giữ luật lệ chung
Trang 12
Tấm gương của lãnh tụ về chấp hành luật lệ giao thông
Bài 14: Thực hiện trật tự an toàn giao thông
Trang 35
Giới thiệu tranh, ảnh, clip về chủ đề an toàn giao thông
Bài 16: Quyền được pháp luật bảo hộ tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm
Trang 42
Ví dụ đơn giản về các quyền bảo hộ tính mạng, bất khả xâm phạm... để cho học sinh dễ hiểu, dễ nhớ
Bài 17: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở
Trang 44
Bài 18: Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín
Trang 46
04 Âm nhạc và Mĩ thuật Tiết 1. Âm nhạc: Bài hát Quốc ca
Trang 5
Ý nghĩa của ca khúc Quốc ca
Tiết 7: Làng tôi
Trang 21
Hình ảnh làng quê Việt Nam qua các cuộc kháng chiến
Bài 13: Đề tài bộ đội
Trang 111
Biết ơn công lao của anh bộ đội Cụ Hồ
 
 
LỚP 7
 
STT Môn học Tên bài Hình thức, nội dung lồng ghép
01 Ngữ văn T1 Bài 5: Bài thơ Sông núi Nước Nam
Trang 62
Khẳng định ý chí của dân tộc Việt Nam về độc lập chủ quyền trước các thế lực xâm lược
Bài 12: Bài thơ Cảnh khuya
Trang 140
Kể một số câu chuyện hoặc bằng hình ảnh minh họa trên đường kháng chiến của Bác
Ngữ Văn T2 Bài 20: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta
Trang 24
Kể chuyện về những tấm gương gan dạ, mưu trí, sáng tạo trong kháng chiến của dân tộc
02 Giáo dục công dân Bài 4: Đạo đức và kỷ luật
Trang 12
Nêu một số tấm gương tận tụy, hi sinh lợi ích cá nhân tất cả vì lợi ích tập thể.
Bài 9: Xây dựng gia đình văn hóa
Trang 26
Hình ảnh lực lượng vũ trang tham gia xây dựng nông thôn mới
Bài 14: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên
Trang 42
Nêu gương cá nhân hoặc tập thể bảo vệ môi trường
Bài 15: Bảo vệ di sản văn hóa
Trang 47
Nêu những tấm gương cá nhân và tập thể góp phần bảo vệ di sản văn hóa
Bài 16: Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo
Trang 51
Nêu ví dụ về quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo
Bài 17: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Trang 54
Hình ảnh về Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh, Chiến thắng Điện Biên Phủ và ngày 30-4-1975
03 Âm nhạc và Mĩ thuật Bài 1. Tiết 3: Nhạc rừng
Trang 10
Ý nghĩa của từng bài hát và hình ảnh minh họa cho các bài hát
Bài 3. Tiết 10: Hành quân xa
Trang 26
Bài 7. Tiết 28: Đường chúng ta đi
Trang 56
Bài 10: Cuộc sống quanh em
Trang 102
Tình yêu quê hương đất nước và trách nhiệm của thế hệ sau trong việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền đất nước
04 Địa lý Bài 10: Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên môi trường ở đới nóng
Trang 33
Ví dụ về sự gia tăng dân số có ảnh hưởng đến đời sống, vật chất và môi trường tại một số thành phố lớn ở nước ta
Bài 11: Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóng
Trang 36
Ví dụ để chứng minh sự bùng nổ đô thị làm gia tăng các tệ nạn xã hội, từ đó phá vỡ môi trường tự nhiên và xã hội
Bài 17: Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa
Trang 33
Ví dụ để giải thích nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường
 

 
LỚP 8
 
STT Môn học Tên bài Nội dung lồng ghép
01 Ngữ văn T1 Bài 12. Phần luyện tập: Ngã ba Đồng Lộc
Trang 129
Nêu những tấm gương anh dũng hy sinh của phụ nữ Việt Nam
Bài 15: Bài thơ “Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác” trang 146 và “Đập đá ở Côn Lôn”
Trang 148
Ví dụ minh họa về hình ảnh của các nhà yêu nước, chiến sỹ cộng sản trong các nhà lao đế quốc
Ngữ văn T2 Bài 22: Chiếu dời đô
Trang 48
Tầm nhìn chiến lược của Vua Lý Công Uẩn về quân sự
Bài 23: Hịch Tướng sĩ
Trang 55
Lòng tự hào dân tộc về truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm của ông cha ta
Bài 24: Nước Đại Việt ta (Trích Bình Ngô Đại cáo)
Trang 66
Tinh thần chiến đấu dũng cảm của tướng sĩ trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm
Bài 26: Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến
Trang 95
Tinh thần đoàn kết, quyết chiến, quyết thắng tạo nên sức mạnh dân tộc đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược
02 Địa lý Bài 24: Vùng biển Việt Nam
Trang 87
- Những cơ sở pháp lý của nhà nước ta để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Biển Đông và hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa
- Giới thiệu các mốc chủ quyền chủ yếu trên đất liền và biển, đảo
Bài 30: Thực hành đọc bản đồ Việt Nam
Trang 100
03 Giáo dục công dân Bài 5: Pháp luật và kỷ luật
Trang 1
Ví dụ để chứng minh nếu kỷ luật nghiêm thì pháp luật được giữ vững
Bài 7: Tích cực tham gia các hoạt động chính trị - xã hội
Trang 18
Ví dụ về tấm gương thanh thiếu niên tích cực trong việc gìn giữ an ninh, trật tự an toàn xã hội
Bài 13: Phòng, chống tệ nạn xã hội
Trang 34
Ví dụ để chứng minh những tác hại của các tệ nạn xã hội đã và đang tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, đặc biệt là đối với thanh thiếu niên
Bài 15: Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại
Trang 41
Ví dụ bằng hình ảnh về các vụ tai nạn, cháy nổ gây ra
Bài 17: Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác
Trang 44
Đưa ra các ví dụ để chứng minh
Bài 17: Quyền khiếu nại, tốcáo của công dân
Trang 50
Bài 18: Quyền tự do ngôn luận
Trang 52
Bài 20: Hiến pháp Nước CHXHCN Việt Nam
Trang 54
Liên hệ một số Điều gắn với quốc phòng và an ninh để lồng ghép
Bài 21: Pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam
Trang 57
04 Âm nhạc và Mĩ thuật Tiết 6: Bài hát Hò kéo pháo
Trang 16
Đưa một số hình ảnh minh họa
Tiết 21: Bài hát Biết ơn Võ Thị Sáu
Trang 43
 
  
LỚP 9
 
STT Môn học Tên bài Hình thức, nội dung lồng ghép
01 Ngữ văn T1 Bài 1: Phong cách Hồ Chí Minh
Trang 5
Giới thiệu một số hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh
Bài 2: Đấu tranh cho một thế giới hòa bình
Trang 17
Lấy ví dụ về mức độ tàn phá của chiến tranh, của bom nguyên tử
Bài 5: Trích đoạn Hoàng Lê nhất thống chí
Trang 64
Hình ảnh bộ đội kéo pháo, dân công chở lương thực trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Bài 10: Bài thơ Đồng chí; Tiểu đội xe không kính
Trang 131
Nêu những khó khăn vất vả và sáng tạo của bộ đội, công an và thanh niên xung phong trong chiến tranh
Ngữ Văn T2 Bài 23: Viếng Lăng Bác
Trang 58
Tình cảm của nhân dân ta và bè bạn khắp năm châu dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh
Bài 28: Những ngôi sao xa xôi
Trang 113
Những tấm gương gan dạ, mưu trí, sáng tạo của thanh niên xung phong trong kháng chiến
02 Địa lý Bài 14: Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông
Trang 50
Ví dụ về giao thông vận tải và bưu chính viễn thông gắn với quốc phòng và an ninh
Bài 38: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên môi trường biển - đảo
Trang 135
Ví dụ để chứng minh phát triển kinh tế biển phải gắn với nhiệm vụ quốc phòng và an ninh biển
Bài 39 (Tiếp theo): Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên môi trường biển - đảo
Trang 140
Bài 40: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí
Trang 144
03 Giáo dục công dân Bài 3: Dân chủ và kỷ luật
Trang 9
Ví dụ để chứng minh dân chủ phải có kỷ luật trong điều kiện xã hội hiện nay
Bài 4: Bảo vệ hòa bình
Trang 12
Ví dụ chứng minh có môi trường hòa bình mới phát triển kinh tế để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Bài 7: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc
Trang 23
Những tấm gương về truyền thống yêu nước qua các thời kỳ chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc
Bài 10: Lí tưởng sống của thanh niên
Trang 34
Kể chuyện về những tấm gương các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến cả cuộc đời mình cho cách mạng
Bài 15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân
Trang 52
Lấy các ví dụ chứng minh khi công dân vi phạm thì chịu trách nhiệm như thế nào
Bài 16: Quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội của công dân
Trang 57
Lấy các ví dụ về dân chủ của công dân trong đó có học sinh
Bài 17: Nghĩa vụ bảo vệ Tổquốc
Trang 61
Trách nhiệm và nghĩa vụ của học sinh trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc
Bài 18: Sống và làm việc theo pháp luật
Trang 66
Lấy ví dụ để khẳng định mọi công dân và học sinh đều phải tuân thủ theo Hiến pháp và pháp luật
04 Âm nhạc và Mĩ thuật Phần Phụ lục: Một số bài hát có thể bổ sung, thay thế hoặc dùng cho ngoại khóa
Trang 45
Ôn tập một số bài hát đã học: “Vì nhân dân quên mình”, “Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân”, “Hát mãi khúc quân hành”, “Giải phóng Điện Biên” và một số bài hát về truyền thống công an như: “Chúng ta là chiến sĩ Công an”, “Bài ca người Công an”...
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Danh sách album ảnh:

CHUYÊN MÔN
Những hình ảnh về hoạt động chuyên môn của trường THCS Chiềng Sinh

Video xem nhiều

Thăm dò ý kiến:

Bạn thuộc thành phần nào dưới đây?

Cán bộ công chức

Giáo viên

Học sinh

Sinh viên

Thành phần khác...

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 3


Hôm nayHôm nay :

Tháng hiện tạiTháng hiện tại :

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập :

©2013 CỔNG THÔNG TIN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TUẦN GIÁO
Địa chỉ: Thị trấn Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên
Điện thoại: 0230.3862.328 - Email: admin@tuangiao.edu.vn - Website: tuangiao.edu.vn
Copyright by ShopBaoChi.Com