Bây giờ là: 15:01 EDT Thứ tư, 05/08/2020

Danh mục Site:

Website liên kết khác

Giải trí

Video "Cậu bé đấu rồng" một siêu phẩm của người cha “Kill Bill”

“Cậu bé đấu rồng” hiện đang tiến triển trên đà thành công, và đã đạt hơn 4 triệu lượt xem kể từ thứ Sáu.Patrick Boivin xứng đáng với danh hiệu người Cha của năm nếu không phải là giải Oscar với việc tạo...

Liên kết - Quảng cáo

 

global block pictures in albums

Tập thể chuyên môn Sinh - Hóa - Địa TrườngTHCS Chiềng Sinh - Do cô giáo Vũ Thị Thanh Thủy...
Tại lễ Kỷ niệm 29 năm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11
Học sinh say mê học tập
Tại Hội thảo chuyên môn cụm trường THCS Chiềng Sinh

Xem toàn bộ album: Trường lớp

Menu chính:


Một số hình ảnh cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THCS Chiềng Sinh đang lao động vệ sinh, phun thuốc khử trùng phòng chống dịch bệnh nCoV


Ngày 07/02/2020 chi bộ trường THCS Chiềng Sinh đã tổ chức thành công đại hội chi khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2023


Theo Kế hoạch thực hiện đề Cụm vào ngày 1 tháng 1 năm 2019 tại Trường THCS Chiềng Sinh thực hiện chuyên đề cụm


Bổ sung kế hoạch phát triển chiến lược nhà trường giai đoạn


Từ ngày ngày 25/4 đến ngày 26/4/2016 đoàn đánh ngoài của Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên làm việc tại trường THCS Chiềng Sinh huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên

prev pause next

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019 - 2020

Thứ hai - 07/10/2019 23:41
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019 - 2020
PHÒNG GD&ĐT TUẦN GIÁO
TRƯỜNG THCS CHIỀNG SINH

 
Số: 01/KH-THCS
                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                   Độc lập - Tự do – Hạnh phúc


                                                  Chiềng Sinh, ngày 16 tháng 9 năm 2019
 
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019 -  2020
PHẦN THỨ NHẤT: KẾ HOẠCH CHUNG
 
Phần I
 Những căn cứ để xây dựng kế hoạch
  I. Căn cứ pháp lý
  Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương “Về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”.
Quyết định số 662/QĐ-UBND ngày 05/7/2019 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2019- 2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Điện Biên;
Văn bản số 1066/UBND - GDĐT ngày 11/7/2019 của UBND huyện Tuần Giáo về việc triển khai thực hiện Kế hoạch thời gian năm học 2019- 2020 Quyết định số 662/QĐ-UBND ngày 05/7/2019 của UBND tỉnh Điện Biên ;
Văn bản số 1169/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2019 của UBND huyện Tuần Giáo về việc giao số lượng người làm việc và chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP tại các trường THCS thuộc UBND huyện năm học 2019-2020;
  Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 06/9/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo về nhiệm vụ chủ yếu của Giáo dục và Đào tạo huyện Tuần Giáo năm học 2019-2020;
Quyết định số 511/QĐ-UBND ngày 07/6/2019 của UBND Huyện Tuần Giáo về việc giao chỉ tiêu phát triển sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm học 2019-2020;
 Thông báo số 21/TB-PGDĐT ngày 21/8/2019 của Phòng giáo dục và Đào tạo Tuần Giáo về kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với các trường trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo;
Văn bản số 38/PGDĐT-CM ngày 28 tháng 8 năm 2019 của Phòng GD và ĐT Tuần Giáo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019-2020;
Văn bản số 39/PGDĐT-CM ngày 28 tháng 8 năm 2019 của Phòng GD và ĐT Tuần Giáo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm Công nghẹ thông tin và Nghiên cứu khó học, năm học 2019-2020;
Văn bản số 48/PGDĐT-CM ngày 06 tháng 9 năm 2019 của Phòng GD và ĐT Tuần Giáo về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục dân tộc năm học 2019 - 2020;
Văn bản số 50/PGDĐT-CM ngày 06 tháng 9 năm 2019 của Phòng GD và ĐT Tuần Giáo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với giáo dục thường xuyên;
Văn bản số 53/PGDĐT-CM ngày 6 tháng 9 năm 2019 của Phòng GD và ĐT Tuần Giáo về việc hướng dẫn nhiệm vụ Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2019-2020;
Văn bản số 55/PGDĐT-CM ngày 09 tháng 9 năm 2019 của Phòng GD và ĐT Tuần Giáo về việc tăng cường công tác quản lý học sinh bán trú trong các trường học trên địa bàn huyện;
Văn bản số 59/PGDĐT-CM, ngày 09 tháng 9 năm 2019 của Phòng GD và ĐT Tuần Giáo V/v hướng dẫn thi học sinh giỏi cấp cơ sở năm học 2019-2020;
Văn bản số 61/BCĐPC, ngày 10 tháng 9 năm 2018 của Phòng GD và ĐT Tuần Giáo V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Phổ cập Giáo dục - Xóa mù chữ năm 2019-2020;
Văn bản số 62/PGDĐT- CM ngày 10 tháng 9 năm 2019 của Phòng GD và ĐT Tuần Giáo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tư tưởng chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2019-2020;
Văn bản số 63/PGDĐT- CM ngày 10 tháng 9 năm 2019 của Phòng GD và ĐT Tuần Giáo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác tổ chức năm học 2019-2020;
Văn bản số 68/PGDĐT-CM ngày 10 tháng 9 năm 2019 của Phòng GD và ĐT Tuần Giáo về việc hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác kế hoạch và tài chính năm học 2019-2020;
Văn bản số 69/PGDĐT- CM ngày 10 tháng 9 năm 2019 của Phòng GD và ĐT Tuần Giáo về Kế hoạch truyền thông về giáo dục và đào tạo năm học 2019-2020;
Văn bản số 70/PGDĐT- CM ngày 10 tháng 9 năm 2019 của Phòng GD và ĐT Tuần Giáo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo giáo dục thể chất, hoạt động thể thao trường học, năm học 2019-2020;
Văn bản số 78/PGDĐT-CM, ngày 13 tháng 9 năm 2019 của Phòng GD và ĐT Tuần Giáo V/v hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ;
Văn bản số 71/PGDĐT-TĐKT, ngày 11 tháng 9 năm 2019 của Phòng GD và ĐT về việc hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm học 2019-2020.
II. Căn cứ đặc điểm nhà trường
  Nghị Quyết chi bộ trường THCS Chiềng Sinh nhiệm kỳ 2017-2020;
  Nghị quyết của Hội đồng trường THCS Chiềng Sinh năm học 2019-2020;
  Căn cứ vào thực trạng của nhà trường và điều kiện kinh tế xã hội của xã Chiềng Sinh, Trường THCS Chiềng Sinh xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 với những nội dung như sau:
1. Thuận lợi:
 Trường luôn nhận được sự quan tâm của các cấp chính quyền đoàn thể trong xã. Sự chỉ đạo trực tiếp của phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tuần Giáo.
 Đội ngũ giáo viên trẻ, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, có trình độ chuyên môn chuẩn và trên chuẩn chiếm tỷ lệ cao.
 Học sinh ngoan, chăm chỉ chịu khó trong lao động, thể thao và văn nghệ.
 Quy mô trường lớp lớn với 20 lớp và 771/737 học sinh theo chỉ tiêu phát triển giáo dục huyện giao; xã địa bàn vùng thấp miền núi, nhận thức về công tác giáo dục có nhiều tiến bộ việc đưa con em ra trường ra lớp tương đối bảo đảm về số lượng.
Cơ sở vật chất phòng học đủ về số lượng bảo đảm về chất lượng đáp ứng cho công tác dạy và học, trang thiết bị dạy học hiện đại là điều kiện tốt cho công tác đổi mới phương pháp dạy học.
Trong những năm qua nhà trường luôn phát triển bền vững và đạt được nhiều thành tích trong công tác giáo dục, giữ vững danh hiệu trường đạt chuẩn Quốc gia.
2. Khó khăn:
          Học sinh: Chất lượng đầu vào không đều, ý thức học tập, rèn luyện chưa tốt. Nhiều em còn ham chơi, chưa xác định được động cơ thái độ học tập, gia đình điều kiện kinh tế khó khăn, chưa quan tâm đến học sinh, tỷ lệ chuyên cần trung bình chưa cao. Một số em đã nghỉ học trong hè và đi làm ăn xa ở các tỉnh miền xuôi và Trung Quốc.
             Cán bộ giáo viên: Đội ngũ cán bộ giáo viên trẻ, kinh nghiệm quản lý, giảng dạy và giáo dục học sinh còn hạn chế.
             Về cơ sở vật chất: Hệ thống thiết bị điện trong phòng học, phòng học bộ môn, phòng chức năng hỏng, xuống cấp; nguồn điện thường xuyên không ổn định ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của nhà trường. Trang thiết bị trong các phòng học bộ môn hỏng, không sử dụng được. Các loại hóa chất phục vụ cho việc dạy và thực hành thí nghiệm đã hết hạn sử dụng, một số trang thiết bị không còn phù hợp với việc thực hiện dạy và học theo mô hình trường học mới. Số phòng bộ môn phục vụ cho giảng dạy và học tập môn Tin học không đủ, chưa đáp ứng được nhu cầu dạy vfa học của nhà trường.
 3. Kết quả việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019
3.1 Số lượng huy động:
Khối Số lớp Số học sinh Nữ  
Nữ dân tộc
Dân tộc
KHG Thực  hiện KHG Thực hiện Đạt %
6 5 5 200 206 100,3% 114 114 204
7 5 5 208 197 94,7% 93 92 195
8 5 5 183 174 95,0% 96 94 172
9 5 5 155 136 87,7% 69 69 136
Tổng 20 20 746 713 95,6% 372 369 707
3.2 Chất lượng giáo dục
 Kết quả hai mặt giáo dục:
+ Kết quả xếp loại về hạnh kiểm:
Khối TSHS Hạnh kiểm
Tốt Khá TB Yếu
SL TL SL TL SL TL SL TL
6 206 173 84,0 30 14,6 3 1,5    
7 197 172 87,3 23 11,7 2 1,0    
8 174 138 79,3 31 17,8 5 2,9    
9 136 100 73,5 31 22,8 5 3,7    
T.Số 713 583 81,8 115 16,1 15 2,1    
         + Kết quả xếp loại về học lực:
Khối TSHS Học lực
Giỏi Khá TB Yếu Kém
SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
6 206 18 8,8 101 49,0 87 42,2        
7 197 20 10,2 106 53,8 71 36,0        
8 174 8 4,6 96 55,2 70 40,2        
9 136 17 12,5 63 46,3 55 40,5 1 0,7    
T.Số 713 63 8,8 366 51,4 283 39,7 1 0,1    
MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI
Khối TSHS Học tập Phẩm chất Năng lực
HHT HT Có NDCHT Tốt Đạt CCG Tốt Đạt CCG
SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
6 206 15 7,3 186 90,3 5 2,4 174 84,5 29 14,1 3 1,4 15 7,3 187 90,8 4 1,9
7 197 19 9,6 176 89,3 2 1,1 172 87,3 23 11,7 2 1,0 19 9,6 176 89,3 2 1,1
8 174 6 3,4 164 94,3 4 2,3 138 79,3 31 17,8 5 2,9 6 3,4 164 94,3 4 2,3
9 136 20 14,7 108 79,4 8 5,9 100 73,5 31 22,8 5 3,7 24 17,6 104 76,5 8 5,9
T.Số 713 60 8,4 634 88,9 19 2,7 584 81,9 114 16,0 15 2,1 64 9,0 631 88,5 18 2,5
- Chuyển lớp 576/577 đạt 99,8%
- Tốt nghiệp: 135/136 đạt 99,3%
   - Chất lượng tham gia các cuộc thi:
Cuộc thi HSG sử dụng MTCT
+ Trong học kỳ I năm học 2018-2019 nhà trường có 01 đội tuyển học sinh tham gia dự thi học sinh giỏi sử dụng MTCT cấp huyện gồm 08 em, đạt 05 giải, trong đó có 03 giải ba, 02 giải KK; có 03 học sinh tham gia ôn luyện đội tuyển cấp tỉnh
Cuộc thi HSG các môn văn hóa lớp 9
+ Cấp huyện: có 01 đội tuyển học sinh tham gia thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 cấp huyện khối 9 gồm 32 học sinh, đạt giải cấp huyện 20 HS đạt 62,5% (02 giải nhì, 09 giải ba, 09 giải KK), 11 học sinh tham gia dự thi cấp tỉnh đạt 03 giải khuyến khích (Môn Ngữ văn 01, môn GDCD 02)
 - Tổ chức cho học sinh tham gia cuộc thi “Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học” nhằm phát triển năng lực sáng tạo của học sinh. Kết quả: Có 01 sản phẩm dự thi cấp huyện đạt 01 giải ba.
+ Tham gia cuộc thi Sáng tạo TTN, NĐ cấp huyện đạt 01 giải A, 02 giải KK, có 01 sản phẩm tham gia dự thi cấp tỉnh đạt giải C.
   4. Các căn cứ của năm học 2019-2020
   4.1 Số lượng huy động năm học 2019 - 2020
Khối Số lớp Số học sinh Nữ  
Nữ dân tộc
Dân tộc HS
LB
KHG Thực  hiện KHG Thực hiện Tỷ lệ
6 5 5 196 203 103,6 107 104 198  
7 5 5 195 209 107,2 114 114 204 1
8 5 5 185 191 103,2 89 89 190 0
9 5 5 161 168 104,3 88 86 166 0
Tổng 20 20 737 771 104,6 398 393 758 01
4.2 Tình hình đội ngũ
  TS Nữ DT ĐV Trình độ chuyên môn Biên chế Hợp đồng
ĐH TC SC CQĐT
1. Ban giám hiệu 3 2 0 3 3         3  
Hiệu trưởng
 
1 1   1 1         1  
Phó hiệu trưởng 2 1   2 2         2  
2. GV giảng dạy 37 22 10 16 35 2       37  
Toán 8 3 3 5 8         8  
3 1 1 2 3         3  
Hóa 3 2   1 3         3  
Sinh 4 4 3 2 4         4  
Địa 2 1 1 1 2         2  
Văn 5 5   4 5         5  
Sử 2 2   1 2         2  
Tin học 1 1     1         1  
Công nghệ                      
Ngoại ngữ 4 2     4         4  
Thể dục 3   2   2 1       3  
Mỹ thuật 1         1       1  
Âm nhạc 1 1     1         1  
3. Tổng PTĐTNTPHCM 1 1     1         1  
4. Nhân viên 7 5 5   1 3 2   1 7  
Y tế 1 1 1       1     1  
Kế toán 1 1 1     1       1  
Thư viện 1         1       1  
Thiết bị-TN 2 2 2   1   1     2  
Văn thư 1 1       1       1  
Bảo vệ 1   1           1 1  
Tỷ lệ giáo viên trên lớp: Số GV Giảng dạy/ Số lớp: 37/20  đạt tỷ lệ 1,85%
* Đánh giá chất lượng đội ngũ năm học 2018-2019
- Đội ngũ nhà giáo đáp ứng nhu cầu dạy và học của con em trong xã. Đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu ở tất cả các bộ môn, đa số nhiệt tình có trách nhiệm với công việc được giao, có trình độ chuẩn và trên chuẩn chiếm tỷ lệ cao.
- Bên cạnh đó một số GV chất lượng chuyên môn, kinh nghiệm trong công tác còn hạn chế, một số ít đội ngũ ý thức kỷ luật, trách nhiệm trong công việc chưa cao.
- Một số GV tư tưởng nhiều khi không ổn định do công tác luân chuyển, điều động hàng năm của ngành.
* Giáo viên: Tổng số 38 (02 đồng chí trưng tập làm việc tại phòng giáo dục)
              + Xếp loại chuyên môn: Giỏi 35/38 đạt 92,1%, trong đó cấp tỉnh 02 đạt 5,3%, cấp huyện 11 đạt 28,9%, cấp trường 22 đạt 57,9%
              + Xếp loại hồ sơ: Tốt 34/38 đạt 89,5%, khá 04/38 đạt 10,5%
- Chất lượng các cuộc thi
+ Tham gia đầy đủ, có hiệu quả các cuộc thi do các cấp tổ chức
- Về công tác thi đua:
Chi bộ: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018, được đảng ủy xã tặng giấy khen, có 01 đồng chí được Huyện ủy khen thưởng đảng viên HTXSNV 5 năm, 01 đồng chí đảng viên được Đảng ủy xã tặng giấy khen, trong năm học cử 01 quần chúng học lớp nhận thức về Đảng (quần chúng Nguyễn Thị Minh Nguyệt)
Trường: Đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc UBND tỉnh tặng bằng khen; Tập thể lao động tiên tiến được UBND huyện công nhận.
      Đội thiếu niên: Liên đội vững mạnh cấp huyện
Đoàn thanh niên: Hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đoàn xã tặng giấy khen
+ Chiến sĩ thi đua cơ sở: 07/48 đạt 14,6%
+ Lao động tiên tiến: 48/48 đạt 100%
+ UBND huyện khen: 14/48 đạt 29,2%
  5. Về Cơ sở vật chất, tài chính
- Trang thiết bị, CSVC cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy và học. Tổng số 10 phòng học, 7 phòng học bộ môn, 01 phòng thư viện, 01 phòng truyền thống, 05 phòng làm việc. Thiết bị dạy học tối thiểu đảm bảo mỗi khối một bộ. Máy chiếu 5 cái; Máy vi tính hiện đang được sử dụng phục vụ công tác quản lý 10 bộ; Ti vi 2 cái; Cát xét 2 cái; Đầu đĩa 2 cái; Máy phô tô 1 cái; Phòng tin 25 bộ máy vi tính; Nhạc cụ 1 bộ. Máy in 8 cái; Tăng âm loa đài 02 bộ.
   6. Công tác xã hội hóa giáo dục
Làm tốt công tác tham mưu với đảng, chính quyền, tuyên truyền tới nhân dân, hội cha mẹ HS, huy động con em ra lớp, duy trì số lượng theo kế hoạch, đóng góp xây dựng nhà trường.
 Đã đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục, huy động mọi nguồn lực, khơi dậy mọi tiềm năng để phát triển giáo dục. Hội phụ huynh học sinh của trường là người hỗ trợ đắc lực cho mọi hoạt động, góp phần không nhỏ mọi thành công của trường. Năm học 2018 - 2019 phụ huynh học sinh đã tự nguyện đóng góp các khoản  thỏa thuận cho các hoạt động, học tập với tổng số tiền là 126.436.000 đồng.
Hội khuyến học của xã và chi hội khuyến học của trường hoạt động tích cực trong  phong trào khuyến học. Trong năm học 2018 nhà trường có 40 học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện, 01 giáo viên đạt giải khuyến khích giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và 01 con của CC,VC thi đỗ Đại học được Hội khuyến học xã khen.
7. Công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia
 Công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia được nhà trường chú trọng và có những giải pháp quyết liệt nhằm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí.
8. Công tác kiểm định chất lượng
Trường THCS Chiềng Sinh được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên đánh giá và công nhận vào tháng 4 năm 2016 là trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3. Nhà trường tiếp tục duy trì các tiêu chí và bổ sung các minh chứng đầy đủ.
   9. Các điều kiện khác của địa phương làm căn cứ xây dựng kế hoạch
  Cơ hội: Là xã khó khăn nhưng có đường giao thông đi lại thuận tiện, khoảng cách đến huyện khoảng 10 km tương đối thuận lợi cho tổ chức các hoạt động giáo dục của nhà trường.
Đảng ủy, chính quyền và các đoàn thể chính trị địa phương thường xuyên quan tâm đến sự nghiệp giáo dục. Nhân dân nhận thức về giáo dục có nhiều chuyển biến, công tác xã hội hóa giáo dục nhiều năm thực hiện có hiệu quả;
  Thách thức: Chiềng Sinh là xã đặc biệt khó khăn theo quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tường Chính phủ về việc Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020. Kinh tế chậm phát triển, nhân dân trong xã còn nghèo. Tỷ lệ học sinh chuyên cần chưa cao.
Kinh tế -  xã hội: Kinh tế chậm phát triển, ruộng đất canh tác ít, thu nhập chính từ trồng trọt nông nghiệp, tệ nạn xã hội chiếm tỷ lệ cao, tỷ lệ hộ nghèo chiếm gần 60%. Tình trạng người dân đi làm thuê ở địa phương khác đã trở thành phong trào.
 Văn hoá: Trình độ dân trí thấp, nhận thức của đại bộ phận người dân còn hạn chế, tư tưởng học cũng chẳng để làm gì vẫn còn ăn sâu vào nhận thức của nhiều người, vẫn tồn tại những hủ tục lạc hậu như: tảo hôn, hôn nhân cận huyết,…
Phần II
Nhiệm vụ, chỉ tiêu, các giải pháp thực hiện
–––––––––––––––
   A. NHIỆM VỤ
            1. Chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục
                   a) Tiếp tục thực hiện chất lượng, hiệu quả văn bản số 2418/SGDĐT-GDTrH ngày 23/10/2017 của Sở GD&ĐT thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học trong chương trình giáo dục phố thông hiện hành theo hướng phát triển năng lực phẩm chất học sinh tại văn bản số 4612/GDDT-GDTrH ngày 03/10/2017 của Bộ GDĐT.
                   b) Tăng cường lồng ghép các nội dung giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn
luyện kĩ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật; tăng cường các hoạt động
vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Tăng cường mối
liên hệ giữa gia đình và cộng đồng trong giáo dục học sinh.
                 c) Thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục, tổ chức dạy đủ các môn theo
quy định của Bộ GD&ĐT, đúng tiến độ chương trình không cắt xén, dồn
ép chương trình; cân đối nội dung dạy học trên lớp, ngoài lớp phù hợp đối tượng học
sinh theo hướng tăng cường phẩm chất và năng lực.
                   d) Tiếp tục thực hiện tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông theo Thông tư 31/2017/TT-BGDĐT ngày 18/12/2017 của Bộ GD&ĐT; văn bản số
376/SGDĐT-GDTrH ngày 6/03/2018, số 56/SGDĐT-GDTrH ngày 09/01/2019 của
Sở GD&ĐT về việc thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trường phổ thông.
Thực hiện nghiêm túc các văn bản của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT về hướng dẫn tổ chức hoạt động tập thể đầu năm học cấp trung học năm học 2019 - 2020.
                  e) Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ
GD&ĐT về thực hiện mô hình trường học mới (THM) đối với cấp THCS số
4669/BGDDT-GDTrH ngày 10/9/2015, số 4068/BGDĐT-GDTrH ngày 18/8/2016, số
1392/BGDĐT-GDTrH ngày 05/4/2018. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tạo sự
đồng thuận của cha mẹ học sinh và dư luận xã hội nhằm thực hiện mục tiêu đổi mới
căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
                  f) Tổ chức sinh hoạt chuyên môn 2 lần/tháng chất lượng, hiệu quả, thiết thực
bằng hình thức phù hợp (tổ/nhóm chuyên môn, trường, cụm trường) theo hướng dẫn tại Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GD&ĐT để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong chuyên môn. Tăng cường bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ quản lý, dạy học theo mô hình THM.
                  g) Tổ chức thực hiện xét công nhận học sinh tốt nghiệp THCS hướng dẫn của Bộ, Sở, Phòng GD&ĐT:
                - Xây dựng kế hoạch hoàn thành chương trình, xét công nhận học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2019 - 2020, tổ chức kiểm tra đảm bảo đúng quy định. Báo cáo kết quả thực hiện chương trình, xét công nhận tốt nghiệp THCS về Phòng Giáo dục đúng thời gian quy định.
                - Hiệu trưởng cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS (tạm thời) đối với học sinh được công nhận tốt nghiệp cùng học bạ THCS, để học sinh nộp hồ sơ dự tuyển sinh lớp 10 THPT hoặc học nghề.
                2. Đổi mi phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, các cuộc thi, hội thi, hội thao
Tiếp tục triển khai văn bản của Sở, Phòng GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện quy định chuyên môn cấp trung học; văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019 - 2020.
Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động,
sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kĩ năng của học sinh
theo tinh thần văn bản số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 về áp dụng phương
pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác; đổi mới sinh hoạt
tổ/nhóm chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, đổi mới đánh giá giờ dạy của
giáo viên dựa trên văn bản số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ
GD&ĐT; văn bản số 411/SGDĐT-GDTrH ngày 09/3/2018 của Sở GD&ĐT về việc triển khai Phiếu đánh giá, xếp loại giờ dạy giáo viên trung học.
Hoạt động dự giờ nhằm rút kinh nghiệm để hoàn thiện các chuyên đề, tiến trình
dạy học và phương pháp tổ chức hoạt động dạy theo hướng tăng cường năng lực và
phẩm chất học sinh. Hiệu trưởng căn cứ kế hoạch chuyên môn để quy định số tiết dự giờ của cán bộ quản lý, giáo viên trong năm học.
Tiếp tục tổ chức và tham gia có hiệu quả  các cuộc thi dành cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT tại văn bản số 2087/SGDĐT-GDTrH, ngày 22/10/2018.
Tổ chức và động viên học sinh tích cực tham gia hoạt động NCKH và Cuộc thi
KHKT dành cho học sinh trung học theo hướng dẫn của Bộ, Sở, Phòng GD&ĐT năm
học 2019 - 2020.
Duy trì phong trào Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) trong nhà trường, tổ chức
tốt Hội thi tuyển chọn vận động viên (hoàn thành trong tháng 12/2020) tiến tới tham gia Hội thi tuyển chọn vận động viên tham gia HKPĐ huyện lần thứ XX, năm 2020 (tháng 01/2020);
Tham gia giải bóng chuyền truyền thống ngành năm học 2019 - 2020.
  3. Đổi mới phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá học sinh
Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc văn bản số 8773/BGDĐT-GDTrH ngày
30/12/2010 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra;
thực hiện việc xây dựng đề kiểm tra cuối học kì, cuối năm học theo ma trận và viết
câu hỏi phục vụ ma trận đề và đúng quy trình đã tập huấn, bồi dưỡng. Đảm bảo đánh
giá học sinh toàn diện, không để hiện tượng dạy tủ, học lệch; thúc đẩy đổi mới phương
pháp, hình thức dạy học theo hướng tăng cường năng lực.
Tăng cường tổ chức hoạt động đề xuất và lựa chọn, hoàn thiện các câu hỏi, bài
tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực để bổ sung thư viện câu hỏi và kho
đề kiểm tra phục vụ dạy, học của trường. Chỉ đạo tích cực tham gia các hoạt động
chuyên môn trên trang mạng của Bộ GD&ĐT về tập huấn, bồi dưỡng trực tuyến, xây
dựng các chuyên đề dạy học tích hợp, liên môn; đổi mới phương pháp, hình thức dạy
học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
Nhà trường, các tổ chuyên môn và giáo viên chủ động trong việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ.
                  4. Nâng cao chất lượng dạy học Ngoại ngữ (đặc biệt là tiếng Anh) và Tin học
                  a) Tiếp tục thực hiện chương trình tiếng Anh hệ 7 năm đối với lớp 6,7,8,9
                  b) Kiểm tra, đánh giá học sinh
Triển khai đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học
sinh theo Công văn số 5333/GDTrH-BGDĐT ngày 29/9/2014 của Bộ và Công văn số
1664/SGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Sở GD&ĐT.
Đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá, ghi điểm đối với học sinh
cấp trung học thực hiện theo Công văn số 1817/SGDĐT-GDTrH ngày 17/9/2018 của
Sở GD&ĐT về hướng dẫn chuyên môn môn tiếng Anh cấp trung học.
                  c) Tiếp tục thực hiện theo văn bản số 6901/BGDĐT-GDTrH, ngày 18/10/2010 về việc hướng dẫn dạy và học Tiếng Anh; tích cực chuẩn bị điều kiện để có thể sớm chuyển sang dạy theo chương trình mới.
             5. Thực hiện Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học
sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025

Tiếp tục thực hiện các nội dung theo Kế hoạch số 867/KH-UBND ngày 26/6/2018 của UBND huyện và văn bản số 1226/SGDĐT-GDTrH ngày 11/6/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo; Chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông” giai đoạn 2018 - 2025 của tỉnh và của huyện tới toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh của đơn vị. Làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của phụ huynh học sinh, học sinh và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông trên địa bàn.
Phân công CBQL, giáo viên kiêm nhiệm quản lý, theo dõi về giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh; xây dựng đội giáo viên cốt cán làm nòng cốt cho các đợt tập huấn, bồi dưỡng giáo viên phụ trách công tác giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh trong các cơ sở giáo dục.
           6. Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục
Thực hiện tốt Kế hoạch số 580/KH-PGDĐT ngày 30/6/2019 của Phòng GD&ĐT về bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, CBQL cơ sở giáo dục và bồi dưỡng triển khai thực hiện Đổi mới Chương trình, sách giáo khoa GDPT, năm học 2019 - 2020.
Tiếp tục đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học.
Đảm bảo cán bộ quản lý, giáo viên cấp trung học có tài khoản và thực hiện thường
xuyên, hiệu quả các hoạt động chuyên môn trên trang mạng của Bộ GD&ĐT. Chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán các môn học; tăng cường vai trò nòng cốt, chủ động, tích cực trong tham mưu và tổ chức triển khai chuyên môn của đội ngũ giáo viên cốt cán cấp tỉnh, huyện, cụm và trường.
Nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả của hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ
sở, Hội thi tổng phụ trách Đội giỏi theo quy định.
Chủ động rà soát đội ngũ, bố trí sắp xếp để đảm bảo về số lượng, chất lượng,
cân đối về cơ cấu giáo viên, nhân viên, cán bộ tư vấn trường học.
Tăng cường kiểm tra nhằm phòng ngừa, điều chỉnh những sai sót, lệch lạc;
biến quá trình kiểm tra thành quá trình tự kiểm tra, tự đánh giá của giáo viên trong
việc nâng cao chất lượng giảng dạy của mình.
Tiếp tục thực hiện linh hoạt mô hình hỗ trợ giáo viên tăng chất lượng, hiệu quả
làm việc tại trường để giảm áp lực làm việc tại nhà theo văn bản số 1360/SGDĐT-
GDTrH ngày 26/8/2013 của Sở GD&ĐT.
           7. Đổi mới công tác quản lý giáo dục, quản trị nhà trường
Chủ động, sáng tạo trong phát triển chương trình dạy và học. Quan tâm đến tầm nhìn sứ mạng, tạo giá trị, xây dựng và thực hiện các chương trình hành động phát triển nhà trường, phải tự chủ và chịu trách nhiệm về các vấn đề cơ bản như: Xây dựng các mục tiêu kế hoạch, tổ chức, dạy học và giáo dục, tài chính và tài sản, huy động cộng đồng. Tạo dựng phong cách lãnh đạo dân chủ, công bằng và có trách nhiệm; Chia sẻ kinh nghiệm về công tác quản lý và hướng tới môi trường giáo dục phát triển năng lực, phẩm chất học sinh.
Hiệu trưởng hướng dẫn, tổ chức thực hiện các quy định cụ thể theo
loại hình trường, trường chuyên biệt, quy định về lớp, hồ sơ, sổ sách của Bộ GD&ĐT;
tuyệt đối không được quy định thêm hoặc yêu cầu giáo viên có thêm các loại hồ sơ,
sổ sách ngoài những loại hồ sơ, sổ sách theo quy định tại Điều lệ hoặc Quy chế do Bộ
GD&ĐT ban hành. Giáo viên được phép chọn hình thức trình bày, viết tay hoặc đánh
máy khi sử dụng các loại hồ sơ, sổ sách, giáo án theo quy định. Từng bước sử dụng
hồ sơ, sổ sách điện tử thay cho các loại hồ sơ, sổ sách hiện hành theo lộ trình phù hợp
với điều kiện của đơn vị và khả năng thực hiện của giáo viên.
Thực hiện công khai theo đúng quy chế; Tăng cường tổ chức quản lý việc dạy
thêm, học thêm theo hướng dẫn, chỉ đạo hiện hành của Sở, Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh.
Tăng cường ứng dụng CNTT và truyền thông trong tổ chức quản lý các hoạt
động chuyên môn, quản lý kết quả học tập của học sinh; tăng cường mối liên hệ giữa
nhà trường với cha mẹ học sinh và cộng đồng. Triển khai thực hiện có hiệu quả việc sử dụng sổ điểm điện tử, học bạ điện tử theo kế hoạch của Sở GD&ĐT.
Nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả Hệ thống thông tin điện tử quản lý
PCGD-XMC và kiểm tra tính xác thực của các số liệu trên hệ thống.
Tổ chức nhập, cập nhật thường xuyên số liệu vào hệ thống Dữ liệu giáo dục đào tạo theo đúng tiến độ, đảm bảo tính chính xác của số liệu. Khai thác và sử dụng thống nhất bộ số liệu về: trường, lớp, học sinh, giáo viên... của đơn vị trong báo cáo các cấp; tăng cường tham gia tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục bằng hình thức trực tuyến.
Chú trọng quản lý, phối họp hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh theo
Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011; tăng cường quản lý chặt chẽ, đúng quy định các khoản tài trợ.
Tổ chức và chủ động tham mưu các đoàn, tổ, nhóm kiểm tra thực tế tại các
trường về thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra dánh giá, thực hiện quản lý chuyên môn, triển khai các cuộc thi đối với học sinh và giáo viên...
           8. Rà soát, sắp xếp lại mạng lưới trường, lớp
 Tiếp tục tham mưu với các cấp lãnh đạo rà soát qui hoạch mạng lưới trường lớp, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học tập;
Thực hiện tốt các giải pháp huy động và duy trì số lượng học sinh đảm bảo chí
tiêu kế hoạch năm học 2019 - 2020 đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Sáng tạo trong huy
động tối đa trẻ trong độ tuổi ra lớp, giảm nhanh tỉ lệ học sinh bỏ học, đi học không
chuyên cần.
          9. Phổ cập giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia
a) Duy trì, nâng cao kết quả phổ cập giáo dục
Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 1217/KH-UBND, ngày 11/11/2016 của UBND huyện về PCGD-XMC giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025. Kế hoạch số 473/KH-UBND, ngày 09/4/2018 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/HU ngày 13/12/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ và phân luồng học sinh sau THCS trên địa bàn huyện.
Tập trung huy động các đối tượng trong độ tuổi phải phổ cập ra lớp; nắm chắc tình hình, nguyên nhân học sinh chưa ra lớp, học sinh bỏ học và xây dựng các giải pháp huy động và duy trì số lượng học sinh. Chú trọng công tác điều tra, cập nhật thông tin và thu thập minh chứng của các đối tượng trong độ tuổi phải phổ cập, đặc biệt là đối tượng độ tuổi từ 15 đến 18 đang học chương trình giáo dục phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên cấp THPT hoặc giáo dục nghề nghiệp để thực hiện PCGD THCS mức độ 3; tập trung đối chiếu, rà soát số liệu giữa các cấp học trên cùng địa bàn để đảm bảo tính chính xác và liên thông; tổng hợp, đánh giá kết quả và báo cáo hằng năm về thực trạng tình hình PCGD của địa phương; quản lý và lưu trữ hồ sơ theo quy định.
Theo dõi và thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian quy định việc cập nhật dữ liệu vào hệ thống thông tin PCGD, XMC của Bộ GD&ĐT. Hoàn thiện cập nhật dữ liệu vào các biểu thống kê của đơn vị và gửi về Phòng (qua bộ phận chuyên môn THCS) trước ngày 30/9/2019; hoàn thiện hồ sơ, tham mưu với UBND cấp xã tự kiểm tra kết quả đạt chuẩn và duy trì PCGD, XMC của đơn vị theo các nội dung quy định.
Phối hợp với các trường THPT, THCS&THPT Quài Tở trên địa bàn thực hiện nhiệm vụ PCGD; cập nhật đối tượng trong độ tuổi từ 15-18 đã hoàn thành chương trình THCS vào học chương trình giáo dục phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên cấp THPT, danh sách học sinh đang học tại trường, danh sách học sinh tốt nghiệp THPT và các thông tin liên quan khác về thanh, thiếu niên trong độ tuổi từ 15-18 đã và đang học chương trình giáo dục phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên cấp THPT.
b) Trường chuẩn quốc gia
Tiếp tục triển khai tốt kế hoạch số 1609/UBND ngày 29/12/2016 của UBND
tỉnh về việc xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016 - 2020. Chủ động
tham mưu với chính quyền các cấp, tiếp tục đầu tư nguồn lực, chỉ đạo xây dựng kế
hoạch, lộ trình thực hiện kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia, trường chất
lượng cao giai đoạn 2018 - 2020, định hướng 2025 gắn với chương trình mục tiêu
quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
Thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, duy trì các tiêu chí, tiêu chuẩn của trường đạt chuẩn quốc gia theo Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ GD&ĐT về Quy địnhvề kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.
            10. Chuẩn bị các điều kiện để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mi
Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày  26/12/2018 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông; văn bản số 344/BGDĐT-GDTrH ngày 24/01/2019 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn triển khai Chương trình giáo dục phổ thông; văn bản số 1106/BGDĐT-GDTrH ngày 20/3/2019 của Bộ GD&ĐT về việc biên soạn và tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong chương trình giáo dục phổ thông.
Tiếp tục thực hiện Quyết định số 408/QĐ-UBND ngày 07/5/2019 của UBND
tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổng thể thực hiện Chương trình, sách giáo khoa giáo
dục phổ thông trên địa bàn tỉnh; văn bản số 1230/UBND-KGVX ngày 04/5/2019 của
UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện văn bản số 1106/BGDĐT-GDTrH ngày 20/3/2019 của Bộ GD&ĐT về tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương; văn bản số 1459/UBND-KGVX ngày 24/5/2019 của UBND tỉnh đề nghị Dự án giáo dục THCS khó khăn nhất giai đoạn 2 hỗ trợ triển khai thực hiện nội dung giáo dục địa phương cấp THCS.
Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bố trí, sắp xếp hợp lý, sử dụng có hiệu quả các
nguồn lực để bảo đảm các điều kiện triển khai Chương trình, sách giáo khoa giáo dục
phổ thông theo đúng lộ trình Bộ GD&ĐT quy định.
Rà soát, đánh giá thực trạng, xác định nhu cầu giáo viên ở từng môn học; tham mưu xây dựng kế hoạch sắp xếp, bổ sung đội ngũ giáo viên, nhân
viên trường học đảm bảo thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ
thông theo kế hoạch.
Tổ chức đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên và hiệu trưởng trường phổ
thông; tham gia các khóa học, tài liệu bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục
để thực hiện Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; đẩy mạnh ứng dụng
công nghệ thông tin trong việc đào tạo, bồi dưỡng, quản lý giáo viên và cán bộ quản
lý giáo dục các cấp học.
Triển khai thực hiện nội dung giáo dục địa phương theo quy định
Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn lại đại trà tới cán bộ quản lý, giáo viên đảm bảo đáp ứng yêu cầu thực hiện đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
Tăng cường công tác kiểm tra, tổng hợp, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện
đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo lộ trình; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc báo cáo Phòng GD&ĐT để có các biện pháp giải quyết kịp thời.
          11. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục trung học
Tiếp tục nâng cao hiệu quả truyền thông về các hoạt động giáo dục và đào tạo tại địa phương và tăng cường kết nối với bộ phận truyền thông của Phòng GD&ĐT
tạo. Đặc biệt truyền thông về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; về triển
khai và thực hiện đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Biểu
dương kịp thời gương người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong
triển khai tổ chức thực hiện.
Tăng cường khai thác chuyên mục triển khai đổi mới Chương trình, sách giáo
khoa Thông tin điện tử của ngành (www.dienbien.edu.vn). Chủ dộng liên hệ, phối hợp
Đài Phát thanh - Truyền hình huyện, cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT trong việc cung cấp thông tin về ngành và trích dẫn, đăng tải thông tin của báo, đài để tăng cường thông tin tuyên truyền trên các trang Thông tin điện tử của đơn vị. Thường xuyên gửi tin bài đăng trên cổng Thông tin điện tử huyện, Sở GD&ĐT; Duy trì tốt hoạt động của Website trở thành một kênh quan trọng truyền tải thông tin tới giáo viên, học sinh và xã hội.
Các sự kiện, hoạt động lớn, nhiệm vụ mới của ngành, của nhà trường cần được tuyên truyền cụ thể, kịp thời qua nhiều kênh thông tin tới cán bộ, giáo viên, học sinh
trong ngành và xã hội.
Công tác tiếp nhận và xử lý thông tin giáo dục giữa cơ sở với các đơn vị liên quan, việc tiếp nhận và xử lý các thông tin phản ánh từ người dân, phụ huynh học sinh phải được quan tâm, xử lý, giải quyết kịp thời, góp phần giải quyết dứt điểm những thắc mắc của công dân về cơ sở giáo dục.
          12. Công tác thi đua, khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục trung học
Nhà trường phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu công tác một cách thực chất; kiên
quyết khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. Phòng khuyến khích các đơn vị có nhiều sáng tạo, có mô hình đổi mới, vượt lên khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tổ chức quy trình triển khai, lập hồ sơ xét duyệt, công nhận và đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua đảm bảo đúng quy định.
Chấp hành chế độ báo cáo đầy đủ, đảm bảo chính xác và đúng thời hạn
   B. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU
1. Chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục
a) Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục.
 Xây dựng bộ phân phối chương trình 35 tuần các môn học từ khối 6,7,8,9 .Thực hiện chương trình phổ thông trong 37 tuần.
 100% học sinh khối 9 được học hướng nghiệp, định hướng nghề nghiệp phù hợp với tình hình phát triển kinh tế của địa phương thông qua việc lồng ghép trong các hoạt động ngoại khóa, qua các tiết tự chọn.
    Phụ đạo học sinh các khối lớp 1 buổi/môn/tuần (đối với các môn Toán, Ngữ văn, KHTN, KHXH, Tiếng Anh lớp 6,7,8,9). Huy động 100% số học sinh tham gia phụ đạo để nâng kết quả học tập.
 Thành lập đội tuyển học sinh giỏi 9 môn văn hóa cơ bản. Tổ chức ôn tập mỗi môn 1 buổi/tuần, cử giáo viên nhiệt tình, có kinh nghiệm để ôn.
Tăng cường các hoạt động Rèn kỹ năng sống cho học sinh
b) Triển khai mô hình trường học mới
Tiếp tục triển khai có hiệu quả đánh giá học sinh THCS theo mô hình trường học mới thông qua những hoạt động quan sát, theo dõi, trao đổi, kiểm tra, nhận xét quá trình học tập, rèn luyện của học sinh; tư vấn, hướng dẫn, động viên học sinh; nhận xét định tính hoặc định lượng về kết quả học tập, rèn luyện, sự hình thành và phát triển một số năng lực, phẩm chất của học sinh THCS.
Thực hiện các chuyên đề dạy học theo chủ đề, dạy học theo mô hình trường học mới trong mỗi môn học phù hợp với việc tổ chức hoạt động học tích cực, tự lực, sáng tạo của học sinh; sử dụng các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực để xây dựng tiến trình dạy học theo chuyên đề nhằm phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh. Sử dụng phương pháp dạy học linh hoạt.
Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn trong nhà trường, sinh hoạt chuyên môn cụm trường tập trung vào hướng dẫn dạy, học và kiểm tra đánh giá học sinh theo mô hình trường học mới, dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
            Tăng cường bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ quản lý, dạy học theo mô hình trường học mới.
c) Tiếp tục thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức, học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
             100% cán bộ giáo viên và học sinh tiếp tục thực hiện cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đực Hồ Chí Minh”.
 Xếp loại phẩm chất chính trị đạo đức lối sống loại tốt: 100%
             Bảo đảm trường học an toàn, sạch sẽ, lớp học đủ ánh sáng, bàn ghế đúng quy cách, CBGV và học sinh tích cực tham gia trồng cây xanh, bảo vệ môi trường.
             Tuyên truyền giáo dục pháp luật, rèn kỹ năng sống cho 100% số học sinh trong toàn trường.
             100% học sinh tuyên truyền giáo dục về phòng chống tai nạn, thiên tai, đuối nước, bạo lực học đường, buôn bán người.
             Dạy học tích hợp các nội dung: Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giáo dục pháp luật, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, chủ quyền biển đảo, lịch sử địa phương...
            d) Giáo dục hòa nhập
            Huy động 22/29 học sinh khuyết tật hòa nhập. Tạo điều kiện tốt nhất để các em được hòa nhập với cộng đồng. Đảm bảo đầy đủ chính sách kịp thời cho học sinh khuyết tật.
            đ) Tổ chức các hoạt động tập thể đầu năm
             Tổ chức các trò chơi dân gian qua khai giảng năm học, qua hội khỏe cấp trường. Thành lập đội tuyển tham gia tuyển chọn hội khoẻ cấp huyện tất cả các môn. Tham gia thi cấp tỉnh đạt giải cao.
              Nhận chăm sóc 3 gia đình thương binh liệt sĩ, các gia đình có công với cách mạng
             Tổ chức hội chợ ứng dụng kiến thức đã học vào tăng gia sản xuất và kinh doanh sau kọc kỳ I
            Luyện tập văn nghệ chào mừng khai giảng, các ngày lễ
            - Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo đối với học sinh
            - Thực hiện các chương trình công tác đội
e) Tổ chức quản lý học sinh bán trú:
Nhà trường có 183 học sinh bán trú trọ quanh trường, thành lập ban quản lý học sinh, thường xuyên kiểm tra việc học tập, sinh hoạt và giờ giấc học tập của các em tại các hộ dân các em ở trọ. Cấp phát kịp thời đầy đủ chế độ cho học sinh bán trú.
g) Xét công nhận tốt nghiệp THCS
Tổ chức kiểm tra hồ sơ cho 168 học sinh lớp 9. Tổ chức xét TNTHCS năm học 2019-2020 đúng quy chế xét tốt nghiệp. Thời gian xét tốt nghiệp từ ngày 23/5 - 26/5. Hoàn thiện hồ sơ nộp về Phòng Giáo dục và Đào tạo đúng thời gian quy định.
            2. Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, các cuộc thi, hội thi, hội thao
            a) Đổi mới phương pháp, hình thức dạy học
            100%  giáo viên dự giờ, học hỏi chuyên môn đồng nghiệp đúng quy định
           Tổ chuyên môn sinh hoạt 2 lần/ tháng, nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt chuyên môn. Tập trung vào các chuyên nâng cao chất lượng giáo dục; đổi mới kiểm tra đánh giá; chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi; đổi mới phương pháp dạy học.
           100% giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học. 100% GV biết khai thác mạng Internet, sử dụng hòm th­ư điện tử, khai thác thông tin trên các website;
Thành lập tổ biên soạn và quản lý trang website của nhà trường. Sử dụng trang Website để đăng tải các kế hoạch, hình ảnh hoạt động của tập thể nhà trường.
Khuyến khích cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh tích cực tham gia hoạt động chuyên môn trên trang "trường học kết nối".
  Mỗi tổ chuyên môn thực hiện ít nhất 2 chuyên đề/học kỳ; trường ít nhất 2 chuyên đề/năm
   Ra câu hỏi, đề kiểm tra đảm kiến thức kỹ năng, đúng các bước, thành lập ngân hàng đề sử dụng có hiệu quả.
              b) Tham gia các cuộc thi, hội thi, hội thao
            Tham gia có hiệu qủa các cuộc thi do các cấp tổ chức, cụ thể:
            - Có 01 đội tuyển HSG các môn văn hóa khối 9 tham gia thi các cấp: phấn đấu cấp huyện đạt trên 15%, cấp tỉnh đạt 5%/ tổng số học sinh lớp 9
            - Đội tuyển thi giải toán bằng máy tính cầm tay lớp 9: phấn đấu cấp huyện đạt 65%/TSHS tham gia dự thi, cấp tỉnh đạt 40%/TSHS tham gia dự thi
+ Cuộc thi KHKT dành cho học sinh THCS (lớp 8,9): Tổng số 10 sản phẩm tham gia thi cấp trường, phấn đấu cấp huyện 02/05 đạt 40%, cấp tỉnh 1/2 đạt 50%
+ Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên (lớp 6,7): Tổng số 10 sản phẩm tham gia thi cấp trường, phấn đấu cấp huyện 02/05 đạt 40%, cấp tỉnh 1/2 đạt 50%
 - Có các sản phẩm tham gia các cuộc thi khác do các cấp tổ chức đạt kết quả cao.
   - Tổ chức các trò chơi dân gian qua khai giảng năm học, qua các hoạt động tập thể.
 - Tổ chức tuyển chọn vận động viên tham gia thi cấp huyện, tỉnh: phấn đấu đạt 50% số giải/tổng số môn tham gia dự thi
             3. Đổi mới phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá học sinh
 Thành lập thư viện đề kiểm tra đảm bảo kiến thức kỹ năng, định hướng phát triển năng lực người học. Sử dụng thư viện đề trong kiểm tra đánh giá học sinh phù hợp với năng lực của người học, công bằng khách quan.
   Kết quả phấn đấu hai mặt giáo dục:
Khối TSHS Hạnh kiểm Học lực
Tốt Khá TB Yếu Giỏi Khá TB Yếu Kém
SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL        
6 203 143 70,5 51 25,1 9 4,4     21 10,3 92 45,3 90 44,4        
7 209 147 70,3 53 25,4 9 4,3     21 10,0 95 45,5 93 44,5        
8 191 134 70,2 48 25,1 9 4,7     20 10,5 86 45,0 85 44,5        
9 168 118 70,2 42 25,0 8 4,,8     17 10,1 76 45,2 75 44,7        
T.Số 771 542 70,3 194 25,2 35 4,5     79 10,2 349 45,3 343 44,5        
             - Xếp loại hạnh kiểm khá, tốt từ 95% trở lên, còn lại trung bình, trong đó:
+ Loại tốt: 70% trở lên
+ Loại khá: 25% trở lên    
            - Xếp loại học lực khá, giỏi từ 55% trở lên, còn lại trung bình, trong đó:
+ Loại Giỏi: 10% trở lên
+ Loại khá: 45% trở lên    
     -  Tỷ lệ tốt nghiệp THCS: 167/168  đạt 99,4%
 
 
MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI (VNEN)
Khối TSHS Học tập Phẩm chất Năng lực
HHT HT Có NDCHT Tốt Đạt CCG Tốt Đạt CCG
SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
6 203 21 10,3 181 89,1 1 0,5 143 70,5 59 29,0 1 0,5 21 10,3 181 89,1 1 0,5
7 209 21 10,0 187 89,5 1 0,5 147 70,3 61 29,2 1 0,5 21 10,0 187 89,5 1 0,5
8 191 20 10,5 170 89,0 1 0,5 134 70,2 56 29,3 1 0,5 20 10,5 170 89,0 1 0,5
9 168 17 10,1 150 89,3 1 0,6 118 70,2 49 29,2 1 0,6 17 10,1 150 89,3 1 0,6
T.Số 771 79 10,2 688 89,3 4 0,5 542 70,3 225 29,2 4 0,5 79 10,2 688 89,3 4 0,5
            - Học tập  xếp loại HTT, HT từ 99% trở lên, còn lại Có nội dung chưa hoàn thành, trong đó:
            + Xếp loại HT Tốt từ 10% trở lên
+ Xếp loại Hoàn thành từ 89% trở lên
 - Phẩm chất xếp loại Tốt, Đạt từ 99% trở lên, còn lại Cần cố gắng, trong đó:
             + Xếp loại Tốt từ 70% trở lên
+ Xếp loại Đạt từ 29% trở lên
             - Năng lực xếp loại Tốt, Đạt từ 99% trở lên, còn lại Cần cố gắng, trong đó:
            + Xếp loại Tốt từ 10% trở lên
+ Xếp loại Đạt từ 89% trở lên
Xét học sinh giỏi, học sinh tiên tiến theo chỉ tiêu chung của nhà trường (Xếp loại học lực khá, giỏi từ 55% trở lên), trong đó:
+ Loại Giỏi: 10% trở lên
+ Loại khá: 45% trở lên    
 - Tỷ lệ chuyển lớp: 768/771 đạt 99,6%
4. Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ (Tiếng Anh) và Tin học
 Việc thực hiện chương trình tiếng Anh hệ 10 năm nhà trường chưa thực hiện
 Tổ chức dạy học tiếng Anh hệ 7 năm cho học sinh khối 6,7,8,9.
 Kiểm tra đánh giá: 100% học sinh khối 6,7,8,9 kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực học sinh theo 4 kỹ năng “ đọc, nghe, viết, nói”.
 Triển khai đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh theo Công văn số 5333/GDTrH-BGDĐT ngày 29/9/2014 của Bộ và Công văn số 1664/SGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Sở đã được tập huấn, bồi dưỡng hè 2017.
 Tiếp tục thực hiện theo văn bản số 6901/BGDĐT-GDTrH, ngày 18/10/2010 về việc hướng dẫn dạy và học Tiếng Anh; tích cực chuẩn bị điều kiện để có thể sớm chuyển sang dạy theo chương trình mới.
 Thường xuyên quan tâm phát triển việc ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức chuyên đề bồi dưỡng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy, khuyến khích cán bộ giáo viên, nhân viên khai thác, sử dụng mạng Internet và các phần mềm hỗ trợ quản lý, giảng dạy.
 Nâng cao nhận thức của giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục về vai trò, vị trí và sự cần thiết của CNTT trong giáo dục. Chỉ đạo, tổ chức triển khai các biện pháp để đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào công tác chuyên môn và quản lý. Phổ biến rộng rãi và quán triệt đầy đủ các quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về CNTT của ngành.
 Tăng cường ứng dụng CNTT trong dạy và học, hỗ trợ đổi mới phương pháp giảng dạy, tích hợp ứng dụng CNTT ngay trong mỗi môn học một cách hiệu quả và sáng tạo; xây dựng nội dung thông tin phục vụ giáo dục; phát huy tính tích cực tự học, tự tìm tòi thông tin qua mạng Internet của giáo viên; tạo điều kiện để người học có thể học ở mọi nơi, mọi lúc, tìm được nội dung học phù hợp; Khuyến khích giáo viên, giảng viên soạn bài trình chiếu, bài giảng điện tử và giáo án trên máy tính. Khuyến khích giáo viên trao đổi kinh nghiệm giảng dạy qua website của các cấp.
 100% Cán bộ, giáo viên có chứng chỉ Tin học
             5. Thực hiện Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học
sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025
 Định hướng nghề nghiệp cho học sinh khối 9 theo khả năng của từng học sinh. 100% học sinh lớp 9 được học hướng nghiệp.
Đổi mới nội dung, hình thức giáo dục hướng nghiệp gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh tại địa phương: Nhà trường có kế hoạch tổ chức hội chợ cho học sinh vào tháng 1/2020
6. Phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý
a) Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý về hoạt động bồi dưỡng chuyên môn.
             Tham gia có hiệu qủa các cuộc thi do các cấp tổ chức, cụ thể:
 Có 10 giáo viên tham gia hướng dẫn học sinh tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh khối 8,9; 10 giáo viên tham gia hướng dẫn học sinh tham gia cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng khối 6,7
 Tham gia các cuộc thi khác do phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và đào tạo, trường phát động đạt kết quả cao.
- Bồi dưỡng thường xuyên đạt 100% từ trung bình trở lên
b) Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên
 Bố trí 100% cán bộ giáo viên đứng lớp, phân công phù hợp với năng lực từng người.
-  Xếp loại về chuyên môn nghiệp vụ:
Quản lý: 03/03 xếp loại giỏi đạt 100%
Giáo viên: Tổng số 38
Chất lượng giảng dạy:
+ Xếp loại giỏi: 38/38 đạt 100% (trong đó: cấp tỉnh 03 đạt 7,9%, cấp huyện 11 đạt 28,9%, cấp trường 24 đạt 62,2%)
Chất lượng hồ sơ:
+ Xếp loại tốt: 30/38 đạt 78,9%
+ Xếp loại khá: 08/38 đạt 21,1%
  - Số GV soạn giảng bằng giáo án điện tử: 38/38 đ/c đạt 100%.
- 100% giáo viên tham gia dạy trình chiếu         
- Xếp loại chuẩn nghề nghiệp: 41/41 đạt từ khá trở lên đạt 100%
- Xếp loại công chức, viên chức đạt 100% hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
7. Đổi mới công tác quản lý giáo dục, quản trị nhà trường
a) Tăng cường đổi mới quản lý và thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục
       Sử dụng hiệu quả các phòng học bộ môn, phòng ngoại ngữ để nâng cao chất lượng dạy môn tiếng Anh.
 Công khai theo thông tư số 36/2017 theo 3 đợt đầu học kỳ, giữa kỳ và cuối kỳ.
 20/20 lớp học trên 6 buổi/tuần.
b) Chú trọng quản lý, phối hợp hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh
 Họp phụ huynh học sinh các lớp, bầu Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp, bầu Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường trong phiên họp đầu tiên
 Tổ chức họp phụ huynh 3 kỳ trong năm.
 Làm tốt công tác tham mưu với đảng, chính quyền, tuyên truyền tới nhân dân, hội cha mẹ học sinh, huy động con em ra lớp, duy trì số lượng theo kế hoạch, đóng góp xây dựng nhà trường. Năm học 2019 - 2020 dự kiến huy động các khoản thỏa thuận với phụ huynh khoảng 105.000.000đ để chi cho các hoạt động giáo dục, các cuộc thi  Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục, huy động mọi nguồn lực, khơi dậy mọi tiềm năng để phát triển giáo dục. Hội phụ huynh học sinh của trường là người hỗ trợ đắc lực cho mọi hoạt động, góp phần không nhỏ mọi thành công của trường. Hội khuyến học của xã và chi hội khuyến học của trường hoạt động tích cực trong  phong trào khuyến dạy, khuyến học. Động viên kịp thời CBGV và học sinh  thi đua dạy tốt học tốt.
c) Tăng hiệu quả, giảm áp lực hồ sơ chuyên môn cấp trung học
      Sử dụng hiệu quả các phần mềm vào công tác quản lý
       Đảm bảo nhà trường có 17 loại hồ sơ theo điều lệ
      Tổ chuyên môn, giáo viên đủ hồ sơ theo quy định 
      Các loại kế hoạch: Dựa trên các văn bản chỉ đạo của cấp xây dựng kế hoạch nhà trường trước ngày 12/9. Họp hội đồng thông qua và lấy ý kiến của hội đồng giáo dục.
      Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch Phó Hiệu trưởng,
      Phó Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch tổ chuyên môn, kế hoạch Đoàn thanh niên, Đội TNTPHCM.
 Công đoàn duyệt kế hoạch với chi bộ, đảm bảo 4 loại kế hoạch.
Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên xây dựng kế hoạch, tổ chức đại hội, bầu ban chấp hành, kế hoạch được thông qua chi bộ.
d) Hoạt động dự giờ
 Thực hiện đổi mới sinh hoạt chuyên môn tổ: 2 lần/ tháng.
Giáo viên được dự giờ, rút kinh nghiệm: 38/38 đạt 100%
 Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường: 100% số giáo viên toàn trường tham gia.
 Ban Giám hiệu dự ít nhất 01tiết/giáo viên/năm; Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn dự giáo viên trong tổ ít nhất 01 tiết/giáo viên (đối với giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh)/năm,  02 tiết/giáo viên (đối với giáo viên dạy giỏi cấp huyện)/năm, 03 tiết/giáo viên còn lại; giáo viên dự ít nhất 20 tiết/năm; giáo viên dạy môn Mĩ thuật, Âm nhạc dự ít nhất 10 tiết/năm.
đ) Tăng cường sử dụng phần mềm trong việc quản lý hoạt động giờ dạy
 Quản lý tốt phần mềm QLHT của học sinh; Sử dụng phần mềm phổ cập GD; phần mềm quản lý thiết bị, tài sản...
            Tăng cường sử dụng có hiệu quả trường học kết nối tới 100% giáo viên. Sử dụng có hiệu quả hồ sơ công việc, trang Web của nhà trường, phòng Giáo dục và Đào tạo.
e) Công tác kiểm tra
      Tự kiểm tra nội bộ trường học trên mọi lĩnh vực.
      Cán bộ, số giáo viên, nhân viên được kiểm tra nội bộ trường học 48/48 đạt 100%
 Kiểm tra  20/20 đạt 100% công tác chủ nhiệm đối với giáo viên chủ nhiệm
 100% số giáo viên được kiểm tra sử dụng thiết bị vào dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.
      Kiểm tra của các cấp quản lý đối với nhà trường.
8. Rà soát, sắp xếp lại mạng lưới trường lớp
a) Phát triển vững chắc mạng lưới trường lớp theo quy hoạch và kế hoạch
 Huy động so với kế hoạch đạt 104,6%. Duy trì đến cuối năm đạt 100% trở lên so với kế hoạch giao (Tăng, giảm so với năm học 2018-2019 và so với kế hoạch giao của UBND huyện năm học 2019-2020).
+ Khối 6: chuyển đến 05, huy động ra lớp: 02
+ Khối 7: chuyển đi: 02, chuyển đến: 03, lưu ban bỏ học trong hè: 01, huy động ra lớp: 04
+ Khối 8: chuyển đi trong hè: 07, chuyển đến: 01, bỏ học trong hè: 02, huy động ra lớp: 02
 + Khối 9: chuyển đi trong hè: 05, bỏ học trong hè: 03, huy động ra lớp: 15
            b) Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất
 Sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất cho công tác dạy và học.
 Bố trí đủ 10 phòng học hai ca, sử dụng có hiệu quả  6 phòng học bộ môn, 1 phòng Tin học, thư viện, các phòng SHCM ...
             Sử dụng, bảo quản có hiệu quả thiết bị hiện có.
  Huy động nguồn thu hồi sau thanh tra để sửa chữa, mở rộng nhà để xe học sinh, sửa chữa đường điện.
             100% học sinh có sách giáo khoa đủ cho học tập. 100% học sinh có đủ giấy vở viết, đồ dùng học tập.
             Xây dựng cảnh quan môi trường nhà trường xanh - sạch - đẹp. Mỗi tuần tổ chức cho 1 khối lớp lao động vệ sinh môi trường và chăm sóc bồn hoa cây cảnh, hàng cây ban.
             Khai thác triệt để thư viện xanh của nhà trường qua hoạt động phát triển văn hóa đọc cho học sinh, đầu tư sách, báo và mở hàng ngày để học sinh, giáo viên đọc tài liệu sách báo.
            c) Xây dựng và hoàn thiện trường có học sinh bán trú
 Tổng số học sinh bán trú 182 học sinh; Trường chưa đủ tiêu chí trường phổ thông dân tộc bán trú, cơ sở vật chất nhà trường không đủ điều kiện cho các em ở tập trung.
 Quản lý tốt 182 học sinh bán trú ở trọ. 100% số học sinh bán trú không bỏ học, không vi phạm pháp luật. Tổ chức cho học sinh tự học ở nhà, giao nhiệm vụ nhóm học sinh cho giáo viên quản lý và thường xuyên kiểm tra.
 Cấp phát đầy đủ chế độ kịp thời để học sinh tổ chức tốt cuộc sống.
9. Phổ cập giáo dục và xây dựng trường duy trì đạt chuẩn quốc gia
a) Duy trì và nâng cao kết quả phổ cập giáo dục
- Duy trì phổ cập THCS, Xóa mù chữ  năm 2019 và các năm tiếp theo.
- Năm 2019 phấn đấu các chỉ tiêu cụ thể như sau:
Đối với xã Chiềng Sinh
- Bảo đảm tiêu chuẩn PCGDTH mức độ 3
- Bảo đảm tiêu chuẩn XMC mức độ 2
  - Duy trì chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2
Đối với xã Chiềng Đông
- Bảo đảm tiêu chuẩn PCGDTH mức độ 3
- Bảo đảm tiêu chuẩn XMC mức độ 2
- Duy trì chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2
b) Trường chuẩn Quốc gia.
  Duy trì 5 tiêu chuẩn trường chuẩn Quốc gia ở mức độ bền vững. Nâng cao tiêu chí chất lượng học sinh.
 Tổ chức tự thẩm định vào tháng 10/2019.
10. Chuẩn bị các điều kiện để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới
Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày  26/12/2018 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông; văn bản số 344/BGDĐT-GDTrH ngày 24/01/2019 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn triển khai Chương trình giáo dục phổ thông; văn bản số 1106/BGDĐT-GDTrH ngày 20/3/2019 của Bộ GD&ĐT về việc biên soạn và tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong chương trình giáo dục phổ thông.
Tổ chức đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên và hiệu trưởng trường phổ
thông; tham gia các khóa học, tài liệu bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục
để thực hiện Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; đẩy mạnh ứng dụng
công nghệ thông tin trong việc đào tạo, bồi dưỡng, quản lý giáo viên và cán bộ quản
lý giáo dục các cấp học. Phấn đấu: 100% xếp loại chuẩn nghề nghiệp từ khá trở lên
Triển khai thực hiện nội dung giáo dục địa phương theo quy định
Tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo đảm bảo đáp ứng yêu cầu thực hiện đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
          11. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục trung học
Tiếp tục nâng cao hiệu quả truyền thông về các hoạt động giáo dục và đào tạo tại địa phương. Đặc biệt truyền thông về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; về triển khai và thực hiện đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong triển khai tổ chức thực hiện.
Duy trì tốt hoạt động của Website trở thành một kênh quan trọng truyền tải thông tin tới giáo viên, học sinh và xã hội. Phân công các tổ chức đoàn thể, các tổ chuyên môn viết bài tuyên truyền đưa lên trang Website của nhà trường (mỗi tháng 01 bài).
12. Công tác thi đua, khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục trung học
Xét đề nghị 05 quần chúng tham gia học lớp nhận thức về đảng
Kết nạp Đảng viên mới trong năm: 2 đ/c
      Chi bộ:  Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề nghị Đảng ủy xã tặng giấy khen
     Tập thể LĐTT đề nghị UBND huyện tặng giấy khen
      Tập thể trường Lao động xuất sắc đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen
      Tập thể trường Lao động xuất sắc đề nghị UBND tỉnh tặng tặng cờ
      Công đoàn: Công đoàn cơ sở vững mạnh đề nghị LĐLĐ huyện tặng giấy khen
     Đoàn Thanh niên: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề nghị Đoàn xã tặng giấy khen
      Đội thiếu niên: Liên đội Vững mạnh cấp tỉnh đề nghị HĐĐ tỉnh tặng giấy khen
10/20 chi đội tiên tiến xuất sắc đạt 50%
Chiến sĩ thi đua: 7/48 đạt 14,6%, Lao động tiên tiến: 48/48 đạt 100%, UBND huyện khen: 14/48 đạt 29,2%
Sở GD khen: 01/48 đạt 2,1%
UBND tỉnh tặng bằng khen: 01/48 đạt 2,1%
Tổ chức tốt các hoạt động đội, phấn đấu cháu ngoan Bác Hồ 542/771 đạt 70,3%
Chấp hành chế độ báo cáo đầy đủ, đảm bảo chính xác và đúng thời hạn
  • Báo cáo, thống kê đầu năm học: Trước ngày 10/9/2019
  • Báo cáo, thống kê học kì 1: Trước ngày 10/01/2020
  • Báo cáo, thống kê cuối năm học: Trước ngày 31/5/2020
C. CÁC GIẢI PHÁP CƠ BẢN
1. Chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục
a) Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục.
 Chỉ đạo dạy và học theo kế hoạch và chương trình giáo dục.
             Thành lập tổ xây dựng bộ phân phối chương trình theo tổ nhóm. Hiệu trưởng ra quyết định ban hành bộ phân phối chương trình năm học 2019- 2020.
             Triển khai kế hoạch chương trình theo phân phối chương trình đã xây dựng và thống nhất. Bám sát tiến độ chương trình, bố trí dạy bù khi tiến độ chương trình còn chậm.
 Tổ chức các chuyên đề, các chủ đề nhằm nâng chất lượng giáo dục. Tăng cường bồi dưỡng phụ đạo học sinh, bồi dưỡng học sinh giỏi. Thực hiện kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm học.
 Tăng cường tổ chức đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo định hướng phát triển năng lực của học sinh theo tháng. Phân công ban giám hiệu chỉ đạo và kiểm tra thực hiện đổi mới sinh hoạt chuyên môn tại các tổ.
 Phân loại học sinh theo 4 mức độ giỏi, khá, trung bình, yếu để có nội dung phụ đạo cho phù hợp. Thường xuyên kiểm tra chất lượng học sinh để có kế hoạch bồi dưỡng.
 Thành lập đội tuyển học sinh giỏi, phân công giáo viên có kinh nghiệm, có năng lực, nhiệt tình để ôn.
 Định hướng nghề nghiệp cho học sinh khối 9 theo khả năng của từng học sinh, phù hợp với phát triển kinh tế của địa phương.
             Tổ chức các tiết hoạt động ngoài giờ lên lớp hiệu quả, chọn các chủ đề phù hợp với vùng miền để tạo ra môi trường lành mạnh trong nhà trường.
 Tuyên truyền tới phụ huynh học sinh về một xã hội học tập vào các buổi họp phụ huynh. Phát huy vai trò của ban đại diện phụ huynh các lớp, trường.
 Kết hợp với các ban ngành đoàn thể trong xã tuyên truyền và huy động học sinh ra lớp.
Phổ biến giáo dục pháp luật, rèn kỹ năng sống; giáo dục phòng chống tham nhũng, lãng phí; phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước; tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông; Phòng cháy chữa cháy
Tạo ra môi trường học tập thân thiện cởi mở, tổ chức các trò chơi trong nhà trường để thu hút học sinh tới trường.
 Chăm sóc gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng bằng những việc làm thiết thực như: vệ sinh nhà ở, lao động làm cỏ nương vườn, tặng quà nhân dịp tết nguyên đán, ngày thương binh liệt sĩ.
b) Triển khai mô hình trường học mới
Tổ chức sinh hoạt chuyên môn thảo luận để vận dụng một số kỹ thuật dạy học, hình thức dạy học để đưa vào tiết dạy theo phương pháp định hướng phát triển năng lực học sinh có phù hợp, hiệu quả, phát huy được tính tích cực, chủ động của học sinh trong học tập.
c) Tiếp tục thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức, học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua đặc biệt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Mỗi cán bộ giáo viên, nhân viên, mỗi học sinh, tập thể lớp và toàn trường thể hiện bằng các việc làm cụ thể, thiết thực nhất.
Xây dựng kế hoạch cụ thể cho các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo, hoạt động ngoài giờ lên lớp, các hoạt động tìm hiểu về biển đảo, biến đổi khí hậu, sáng tạo xanh, giáo dục pháp luật, rèn kỹ năng sống; giáo dục phòng chống tham nhũng, lãng phí; phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước; chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông.
d) Tổ chức thực hiện nhiệm vụ giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật
             Tổng số học sinh khuyết tật ra lớp 22 em. Duy trì tỉ lệ đi học chuyên cần của 22 học sinh khuyết tật. Tạo điều kiện cho các em được hòa nhập.
             Giáo viên chủ nhiệm lớp kết hợp với phụ huynh học sinh và nhân viên Y tế chăm sóc sức khỏe cho học sinh khuyết tật.
             Không để trường hợp kỳ thị học sinh khuyết tật trong trường học. Tổ chức các hoạt động phù hợp với sức khỏe, khả năng của từng em. Theo dõi đánh giá sự tiến bộ của các em.
            đ) Tổ chức hoạt động tập thể đầu năm học       
             Trong năm học tổ chức các hoạt động để lôi cuốn các em đến trường như văn nghệ, tổ chức các trò chơi dân gian, các hoạt động trải nghiệm, thể thao.
 Tăng cường hoạt động ngoài giờ lên lớp hướng tới các hoạt động trải nghiệm. Giao cho các bộ phận xây dựng kế hoạch chi tiết và vào từng thời điểm. Tổ chức thực hiện theo từng thời điểm của năm học.
            e) Tổ chức quản lý học sinh bán trú
Nhà trường có 183 học sinh bán trú trọ quanh trường, thành lập ban quản lý học sinh, thường xuyên kiểm tra việc học tập, sinh hoạt và giờ giấc học tập của các em tại các hộ dân các em ở trọ.
Xây dựng quy chế phối hợp giữa nhà trường với chính quyền đại phương, phụ huynh học sinh, gia đình cho học sinh ở trọ để quản lý học sinh.
Cấp phát kịp thời đầy đủ chế độ cho học sinh bán trú.
g) Tổ chức xét tốt nghiệp THCS
Tổ chức hoàn thiện hồ sơ học sinh lớp 9 kịp thời, xét tốt nghiệp đúng quy chế, tăng cường công tác tự kiểm tra, thành lập hội đồng xét TN trình với Phòng Giáo dục và Đào tạo ra quyết định để tổ chức họp xét. Hoàn thiện hồ sơ nộp ra phòng Giáo dục trước ngày 26/5. Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho học sinh từ ngày 28/5 đến ngày 31/5/2020
2. Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, các cuộc thi, hội thi, hội thao
            a) Đổi mới phương pháp, hình thức dạy học
 Tổ chức các chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên để giúp giáo viên nắm vững phương pháp dạy học. Tăng cường dự giờ thăm lớp để rút kinh nghiệm cho đội ngũ.
 Chỉ đạo công tác sinh hoạt của tổ chuyên môn cụ thể và đi sâu vào nội dung chuyên môn của từng thành viên. Chú trọng sinh hoạt chuyên môn theo định hướng phát triển năng lực của học sinh
 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học một cách hợp lý, tránh lạm dụng công nghệ thông tin trong tiết dạy.
 Nâng cao ý thức tự học của đội ngũ, kiểm tra thường xuyên để kịp thời uốn nắn những tồn tại trong quá trình dạy học của đội ngũ.
 Giáo viên dạy giỏi cấp huyện, tỉnh viết sáng kiến đổi mới trong công tác dạy học.
     Chỉ đạo kiểm tra, đánh giá học sinh một cách khách quan, công bằng. Thành lập thư viện để, ma trận đề đảm bảo kiến thức kỹ năng và định hướng phát triển năng lực của người học.
 Chỉ đạo thực hiện dạy tiếng Anh học hệ 7 năm cho học sinh khối 6,7,8,9.
Tổ chức dạy và học có hiệu quả môn Tự chọn Tiếng Thái đối với học sinh lớp 6,7 (8 lớp)
 Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp, dã ngoại, hội chợ...
 Phát động cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật đối với học sinh khối 8,9 hướng dẫn và khơi gợi ý tưởng nghiên cứu trong học sinh.
b) Đổi mới hình thức tổ chức dạy học
 Chỉ đạo mạnh mẽ đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Tăng cường sử dụng các kỹ thuật dạy học qua các tiết đổi mới sinh hoạt chuyên môn tổ.
Ngay từ đầu năm cho học sinh đăng ký tham gia các cuộc thi. Cử giáo viên có kinh nghiệm hướng dẫn học sinh ôn luyện. Tổ chức học sinh giỏi cấp trường, chọn đội tuyển thi học sinh giỏi cấp huyện.
 Vận động giáo viên, học sinh ủng hộ sách cho thư viện, tổ chức các buổi đọc sách tại thư viện xanh cho học sinh toàn trường. Giao cho đội thiếu niên TPHCM kết hợp với cán bộ thư viện tổ chức cho học mượn và đọc sách.
3. Đổi mới phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá học sinh
 Tổ chuyên môn thảo luận thống nhất các ma trận đề kiểm tra theo các cấp độ. Dùng ngân hàng đề để thiết kế đề kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực của học sinh.
 Chỉ đạo giáo viên tăng cường kiểm tra thường xuyên, kiểm tra việc học ở nhà của học sinh.
 Kiểm tra học sinh định kỳ, qua thi học kỳ, các cuộc thi khác để đánh giá khả năng tiếp thu toàn diện của học sinh. Qua đó giáo viên động viên, tuyên dương kịp thời để khích lệ học sinh.
 Chú trọng trong công tác ra đề kiểm tra, kiểm duyệt đề, kiểm tra định kỳ, cuối học kỳ.
           4. Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ (Tiếng Anh) và Tin học
 Tăng cường các thiết bị dạy học cho phòng tiếng Anh. Tiếp tục thực hiện dạy học tiếng Anh hệ 7 năm cho khối 6,7,8,9.
 Tạo điều kiện cho giáo viên tiếng Anh được đi dự giờ đồng nghiệp ở các trường giáo viên có kinh nghiệm trong dạy học.
 Tăng cường công tác kiểm tra, rút kinh nghiệm, khuyến khích giáo viên tự học để nâng cao tay nghề. Đánh giá chất lượng học sinh qua các bài kiểm tra.
 Tăng cường sử dụng phòng lap đạt hiệu quả cao
 Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức dạy và học; Tổ chức thảo luận sử dụng các mô hình học kết hợp giữa lớp học truyền thống với lớp học trực tuyến để việc tiếp cận các dịch vụ giáo dục chất lượng cao.
Tổ chức dạy môn Tin học có hiệu quả đối với tất cả các khối lớp theo quy định với thời lượng 2 tiết/tuần
             5. Thực hiện Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học
sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025
 Định hướng nghề cho học sinh khối 9 theo xu hướng phát triển kinh tế của địa phương và đất nước. Phân luồng học sinh ngay khi còn học THCS, tư vấn cho các em chọn nghề nghiệp tương lai với khả năng, năng lực của từng học sinh.
6. Phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý
a) Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý về hoạt động bồi dưỡng chuyên môn
 Tạo mọi điều kiện tốt nhất để giáo viên được học hỏi nâng cao tay nghề và động viên giáo viên có ý thức tự học. Tăng cường tổ chức tập huấn nghiệp vụ sư phạm như dự giờ, rút kinh nghiệm. Tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn theo định hướng phát triển năng lực của học sinh. Chú trọng dạy học tích hợp, giáo dục kỹ năng sống thông qua các hoạt động trải nghiệm, hoạt động phong trào và trong dạy học.
 Tuyên truyền vận động, tạo điều kiện tốt nhất cho đội ngũ cán bộ giáo viên tham gia học tập các lớp nâng cao trình độ. Nâng cao trình độ trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ quản lý giáo dục đáp ứng nhu cầu của sự nghiệp phát triển giáo dục. Đánh giá đúng thực trạng đội ngũ quản lý giáo dục.
b) Tăng cường quản lý đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý
 Tăng cường công tác kiểm tra, tư vấn thúc đẩy cho đội ngũ giáo viên. Thực hiện quy chế dân chủ trong trường học, giữ vững kỷ cương trường lớp.
 Không ngừng động viên đội ngũ trong việc tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, dự giờ, thăm lớp học hỏi đồng nghiệp, tham quan học hỏi các trường bạn.
 Thường xuyên nghiên cứu tài liệu, biên soạn, sách tham khảo, trao đổi và thảo luận về đổi mới phương pháp dạy học và hình thức tổ chức dạy học có hiệu quả, đổi mới cách kiểm tra đánh giá, xếp loại học sinh để nâng cao chất lượng dạy học.
Thường xuyên bồi dưỡng ứng dụng CNTT trong giảng dạy cho đội ngũ. Thành lập tổ cốt cán ứng dụng CNTT có trách nhiệm xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giáo viên nhằm nâng cao trình độ tin học để ứng dụng vào công tác soạn giảng, quản lý nâng cao chất lượng dạy học.
 Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo định kì 2 buổi/tháng, đảm bảo chất lượng các buổi sinh hoạt theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Nội dung tập trung vào đổi mới phương pháp giảng dạy, hình thức tổ chức các hoạt động, làm và sử dụng đồ dung dạy học. Tổ chức tốt các kỳ thi cho học sinh giỏi cấp trường, tham gia thi học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh đạt giải cao.
 Tổ chức chuyên đề tổ, trường, giao cho giáo viên có chuyên môn giỏi các cấp giúp đỡ giáo viên chuyên môn trung bình vươn lên khá giỏi.
 Thường xuyên tổ chức cho cán bộ giáo viên tham quan học hỏi kinh nghiệm quản lý, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học có hiệu quả, các biện pháp nâng cao chất lượng dạy học, xây dựng cảnh quan, trang trí lớp học và thực hiện các phong trào thi đua trong năm học.
7. Đổi mới công tác quản lý giáo dục, quản trị nhà trường
a) Tăng cường đổi mới quản lý việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục
 Tăng cường công tác quản lý trong dạy học, kiểm tra đánh giá của ban giám hiệu. Nâng cao trách nhiệm của đội ngũ tổ trưởng trong công tác chỉ đạo dạy và học.
Xây dựng kế hoạch phụ đạo, bồi dưỡng học sinh các khối lớp, bồi dưỡng học sinh giỏi. Tổ chức thực hiện và kiểm tra đôn đốc uốn nắn những biểu hiện lệch lạc của đội ngũ trong tổ chức ôn tập, phụ đạo.
b) Chú trọng quản lý, phối hợp hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh
 Tổ chức họp phụ huynh định kỳ 3 lần trong năm học, bầu ban đại diện hội cha mẹ học sinh.
 Phối hợp giữa ban đại diện cha mẹ học sinh với giáo viên chủ nhiệm lớp và BGH nhà trường trong quản lý giáo dục học sinh.
 Sử dụng đúng mục đích ngân sách huy động từ ủng hộ của cha mẹ học sinh trong công tác giáo dục của nhà trường.
c) Tăng hiệu quả, giảm áp lực hồ sơ đối với giáo viên cấp trung học cơ sở
 Sử dụng có hiệu quả hệ thống mạng để triển khai các văn bản đến giáo viên.
 Kiểm tra phê duyệt chặt chẽ các loại hổ sơ của giáo viên theo quy định. Không thêm bất kỳ loại hồ sơ nào ngoài quy định theo điều 27 điều lệ trường học.
d) Hoạt động dự giờ
 Quy định số tiết dự giờ trong một năm học cho cán bộ quản lý, giáo viên. Chỉ đạo dự giờ, rút kinh nghiệm để giáo viên trong trường được học hỏi về chuyên môn. Tăng cường sinh hoạt chuyên môn theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
d) Tăng cường sử dụng phần mềm trong quản lý hoạt động giảng dạy
 Tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất như máy tính, kết nối mạng để cán bộ giáo viên có điều kiện sử dụng công nghệ thông tin vào dạy học.
 Tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên về các phần mềm phục vụ dạy- học, công tác chuyên môn và công tác quản lý.
đ) Công tác kiểm tra
 Chủ động trong công tác tự kiểm tra của trường  theo tháng về các lĩnh vực trong giáo dục. Từ đó chấn chỉnh những lệch lạc của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh.
 Chịu sự kiểm tra giám sát của các cấp có thẩm quyền.
8. Rà soát, sắp xếp lại mạng lưới trường lớp
    Duy trì tốt số lớp, số học sinh theo kế hoạch giao.
     Làm tốt công tác tuyên truyền vận động học sinh ra lớp và đi học chuyên cần đảm bảo 100%. Phối kết hợp chặt chẽ với Đảng ủy, chính quyền địa phương, ban chỉ đạo phổ cập, hội đồng nhân dân xã, các ban ngành đoàn thể, hội cha mẹ học sinh, trưởng bản, bí thư, hội phụ nữ, đoàn thanh niên… trong công tác tuyên truyền vận động và và duy trì số lượng học sinh, giảm thiểu tối đa số lượng học sinh đi học không chuyên cần.
     Nâng cao trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm trong công tác duy trì sĩ số học sinh, tạo ra môi trường học tập thân thiện để học sinh hứng thú đến trường.
 9. Phổ cập giáo dục và xây dựng trường duy trì đạt chuẩn quốc gia
a) Duy trì và nâng cao kết quả phổ cập
 Họp ban chỉ đạo phổ cập cấp xã, thông qua kế hoạch phổ cập. Thống nhất phương pháp điều tra giữa các nhóm điều tra của ba cấp. Thường xuyên điều tra, cập nhật các biến động trong năm. Rà soát các tiêu chí phổ cập từ đó có kế hoạch huy động học sinh ra lớp.
 Phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong xã huy động tối đa số trẻ trong độ tuổi ra lớp.
 Hoàn thiện các hồ sơ thẩm định phổ cập, có kế hoạch tự thẩm định
b) Trường chuẩn quốc gia
Tiến hành đồng bộ các giải pháp duy trì và nâng cao các chí trường chuẩn Quốc gia một cách quyết liệt.
Phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ giáo viên trong nhà trường. Thường xuyên kiểm tra đánh giá, điều chỉnh kế hoạch thực hiện cho phù hợp.
 Tích cực bồi dưỡng giáo viên, từ đó nâng cao chất lượng học sinh, thường xuyên khảo sát chất lượng học sinh, xây dựng kế hoạch phụ đạo.
10. Chuẩn bị các điều kiện để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới
Tham mưu với các cấp lãnh đạo đầu tư, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới
Bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp của cán bộ, giáo viên đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới.
          11. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục trung học
          - Xây dựng kế hoạch chỉ đạo tăng cường công tác đổi mới và sáng tạo tromg quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục; việc thực hiện các phương pháp, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực; 
         - Xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người học, cộng đồng trong công tác giáo dục
12. Công tác thi đua, khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục trung học
Vận động cán bộ giáo viên đăng ký thi đua ngay từ đầu năm học. Tuyên truyền công tác thi đua trong nhà trường. Phát động các đợt thi đua trong năm học đặc biệt phong trào thi đua hai tốt.
 Đánh giá thi đua một cách khách quan công bằng.
 Khuyến khích, động viên kịp thời, tạo động lực để cán bộ, giáo viên, nhân viên có động lực phấn đấu phát động phong trào thi đua đa dạng, tạo ra không khí thi đua sôi nổi trong trường học.
                        D. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
Ngày….. tháng  …  năm 2019
PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GD&ĐT

HIỆU TRƯỞNG
 
 
           
        
                  
        
 
 
                                                      PHẦN THỨ HAI: KẾ HOẠCH TÁC NGHIỆP
 
Các hoạt động và công việc
cụ thể
Thời gian thực hiện (tháng) Nguời chịu trách nhiệm
8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7
Hoạt động 1: Tổ chức nhà trường x x x x x x x x x x     BGH +  HĐTS + Đoàn + Đội + CĐ + GV
Tuyển sinh học sinh lớp 6 x x                   x HĐTS
 Ban hành các quyết định năm học phân công nhiệm vụ cho Ban Giám hiệu, các tổ chức đoàn thể, thành lập tổ chuyên môn, tổ Văn phòng, phân công tổ trưởng, tổ phó, GVCN x x                      
Phân công nhiệm vụ GV x x x x x x x x x x     BGH + CĐ
Thực hiện chương trình năm học x x x x x x x x x x     BGH + GV
Khai giảng năm học mới   x                     BGH + CĐ
Xây dựng KH năm học x x                     BGH + GV
Đại hội Đoàn + Đội   x                     CĐ + ĐOÀN ĐỘI
Hội nghị CCVC   x                     BGH + CĐ
Duyệt KH năm học   x                     BGH+
TT+ ĐOÀN THỂ
Hoạt động 2: Hoạt động GD x x x x x x x x x x     BGH + GV
Học sinh tựu trường x                       BGH, GV
Huy động số lượng học sinh x x x x x x x x x x     BGH + GV
Duy trì số lượng đảm bảo kế hoạch x x x x x x x x x x     BGH + GV
Xây dựng phân phối chương trình x                       Tổ CM, GV
Phê duyệt phân phối chương trình x                       Hiệu trưởng
Thực hiện Dạy - Học đúng tiến độ CT x x x x x x x x x x     BGH + GV
Ôn thi học sinh giỏi sử dụng MTCT x x x x x               BGH + GV
Thi học sinh giỏi sử dụng MTCT huyện, tỉnh     x   x               BGH + GV
Khảo sát chất lượng học sinh   x     x         x     GVBM
Hội giảng vòng tổ, trường     x                   BGH + GV
Hướng dẫn cuộc thi KHKT dành cho HSTHCS x x x x x               BGH + GV
Thi KHKT cấp trường, huyện, tỉnh     x x x               GGH + GV
Bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hóa   x x x x x x x         BGH + GV
Thi học sinh giỏi cấp trường, huyện, tỉnh         x   x   x       BGH + GV
Phụ đạo học sinh Yếu kém       x x       x x     BGH + GV
Thi Erobic cấp trường       x                 BGH + Liên đội
Tuyển chọn vận động viên tham gia thi cấp huyện, tỉnh     x x x               BGH + Ban Văn thể
Tham gia thi tuyển chọn vận động viên cấp huyện, tỉnh           x   x         BGH + Ban Văn thể
Kiểm tra học kỳ I, Sơ kết học kỳ I         x x             BGH + GV
Tái giảng học kỳ II           x             BGH  + GV
Nghỉ tết Nguyên đán           x             BGH + CĐ
Khai xuân           x             BGH + CĐ
Kiểm tra học kỳ II
 
                  x     BGH + GV
Tổng kết năm học                   x     BGH + CĐ
Hoạt động 3: Bồi dưỡng thường xuyên x x x x x x x x x x   x BGH  + GV + NV
Bồi dưỡng hè x                     x BGH + GV
Xây dựng KH bồi dưỡng thường xuyên x                 x     BGH + GV
Khảo sát chất lượng giáo viên     x                   BGH + GV
Dự giờ, trao đổi học tập kinh nghiệm   x x x   x x x x       BGH + GV
Kiểm tra đột xuất, thường xuyên x x x x x x x x x x     BGH + GV
Bồi dưỡng chuyên đề CM, CNTT x x x x x x x x x x     BGH + GV
Hoạt động 4: HĐ phong trào, hoạt động ngoại khóa, các hoạt động khác x x x x x x x x x x     BGH+ CĐ+ Tổ CM+ ĐTN+ ĐTN
Kiện toàn BCĐ các cuộc vận động, phong trào thi đua ngành phát động x x                     BGH + CĐ
Xây dựng KH các CVĐ - PTTĐ x x                     BGH + CĐ
Xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động ngoại khóa trải nghiệm sáng tạo, hội chợ, phổ biến giáo dục pháp luật, rèn kỹ năng sống cho học sinh, nâng cao chất lượng học tập x x x x x x x x x x     BGH + CĐ+ Tổ CM+ ĐTN+ ĐTN
Tổ chức Tết Trung thu, Tết thiếu nhi cho học sinh   x                 x   Liên đội
Tham gia giải bóng chuền truyền thống ngành Giáo dục và Đào tạo huyện                 x       GGH + Công đoàn + GV
Sơ, tổng kết các CVĐ - PTTĐ           x       x     BGH + CĐ
Hoạt động 5: Công tác phổ cập   x x                   BCĐPC
Kiện toàn BCĐ PC cấp xã   x                     BGH
Xây dựng KH   x                     BCĐPC
Tổ chức tổng điều tra   x               x     BCĐPC + GV+ NV
Cập nhật biến động, kiểm tra tiêu chí duy trì chuẩn   x x                   BCĐPC+GV+ NV
Chốt số liệu   x                     BCĐPC
Hoàn thiện hồ sơ   x x                   BCĐPC + GV
Tự thẩm định cấp xã     x                   BCĐPC + GV
Đón đoàn thẩm định cấp huyện, tỉnh     x x                 BCĐPC + GV + NV
Hoạt động 6: Thi đua khen thưởng   x   x   x   x   x     Ban Thi đua
Phát động thi đua   x                     Ban thi đua
Đăng ký thi đua đầu năm   x                     Ban thi đua
Sơ kết thi đua       x   x   x   x     Ban thi đua
Chấm SK,GP cấp trường                               x         Ban thi đua
Tổng kết thi đua                   x     Ban thi đua
Hoạt động 7: Tự kiểm tra nội bộ x x x x x x x x x x     BGH, Ban KT
Xây dựng KH kiểm tra nội bộ x x                     BGH
Thực hiện kiểm tra theo kế hoạch x x x x x x x x x x     Ban KT
Báo cáo kết quả x x x x x x x x x x     Ban KT
Hoạt động 8: Tài chính, CSVC, đồ dùng, thiết bị, SGK, lao động vệ sinh trường lớp, chăm sóc bồn hoa cây cảnh x x x x x x x x x x x x BGH+ GV+ NV+ HS
Lao động vệ sinh trường lớp x x x x x x x x x x x x Ban lao động
Chăm sóc bồn hoa, cây cảnh x x x x x x x x x x x x NV+ lớp CN
Dự trù kinh phí hoạt động   x                     BGH
Cấp phát SGK cho người học x                       Thư viện, GV
Lập, họp xét, hoàn thiện hồ sơ học sinh bán trú, học sinh được miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, học sinh khuyết tật x x       x             GVCN + Kế toán
Tiền lương, chế độ của CBGV, NV x x x x x x x x x x x x BGH + KT
Tu bổ cơ sở vật chất trường học x x           x         BGH+ GV+ Học sinh
Kiểm kê định kỳ         x         x     KT+TV+TB
Báo cáo tài chính, tài sản   x     x     x     x   Kế toán
Quyết toán Ngân sách quý   x     x     x     x   HT+ Kế toán
Hoạt động 9: Tự đánh giá cơ sở Giáo dục. Duy trì đảm bảo tiêu chí trường chuẩn Quốc gia x x x     x   x         BGH+ GV+ NV+ HS
Xây dựng KH x x                     BGH+ CĐ
Thành lập các tổ nhóm   x                     BGH
Thu thập minh chứng   x x x x x x x x x     Các nhóm minh chứng
Kiểm tra, rà soát các tiêu chí chuẩn, tự đánh giá, tự thẩm định x x x                   BGH, CĐ+ TT
Báo cáo các tiêu chuẩn         x         x     Các nhóm minh chứng
Hoạt động 10: Công tác XHHGD, phối kết hợp giữa gia đình-nhà trường x x x x x x x x x x     BGH+
GVCN
Dự trù kinh phí huy động x x                     BGH
Họp Ban đại diện phụ huynh các lớp   x       x       x     BGH+ PH Học sinh
Họp toàn thể phụ huynh học sinh   x   x   x       x     BGH+GVCN+  PH Học sinh
Bầu BĐD cha mẹ học sinh   x                     BGH+ PH Học sinh
Tuyên truyền vận động x x x x x x x x x x     BGH, GVCN+ PH Học sinh
Thông báo kết quả học tập của học sinh           x       x     BGH+ GVCN
Hoạt động 11: Phổ biến giáo dục pháp luật, rèn kỹ năng sống; giáo dục phòng chống tham nhũng, lãng phí; phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước; tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông; Tuyên truyền phòng cháy chữa cháy x x x x x x x x x x     BGH+ CĐ+ Đoàn TN+
Đội TN+ GVCN, NV
Xây dựng kế hoạch   x                     BGH
Phân công nhiệm vụ cho các thành viên   x                     BGH
Tổ chức tuyên truyền, giáo dục x x x x x x x x x x     BGH+ CĐ+ Đoàn TN+
Đội TN+ GVCN, NV
Cho học sinh ký cam kết thực hiện   x                     BGH
Đánh giá kết quả thực hiện         x         x     BGH
Hoạt động 12: Xét công nhận tốt nghiệp THCS                 x x     BGH+ GV
Xây dựng kế hoạch xét tốt nghiệp                 x       BGH
Kiểm tra hồ sơ công nhận tốt nghiệp                 x x     BGH+ GV
Xét công nhận tốt nghiệp                   x     BGH+ GV
Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời                   x     BGH
Hoạt động 13: Đánh giá cuối năm                   x     BGH+ tổ chuyên môn+ GV+ NV
Đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp                   x     BGH+ tổ CM+ GV+ NV
Đánh giá công chức, viên chức, người lao động                   x     BGH+ tổ CM+ GV+ NV
Báo cáo, tổng hợp kết quả                   x     BGH+ tổ CM
Hoạt động 14: Thực hiện 3 công khai x x x x x x x x x x     BGH+ KT
Công khai tài chính, cơ sở vật chất x x x x x x x x x x     BGH+ KT
Công khai Chất lượng x x x x x x x x x x     BGH
Công khai đội ngũ x x x x x x x x x x     BGH
Hoạt động 15: Tuyển sinh, nghỉ hè x x                   x BGH
Xây dựng KH tuyển sinh                   x     BGH
Nhận bàn giao Hồ sơ học sinh  HTCTTH                   x     BGH
Dự kiến HĐ tuyển sinh                   x     BGH
Bàn giao học sinh về gia đình nghỉ hè                   x     BGH+ GVCN
Giải quyết phép hè 2020 cho CBGV - NV                     x   BGH+ CĐ
Trực hè                     x x BGH
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Danh sách album ảnh:

CHUYÊN MÔN
Những hình ảnh về hoạt động chuyên môn của trường THCS Chiềng Sinh

Video xem nhiều

Thăm dò ý kiến:

Bạn thuộc thành phần nào dưới đây?

Cán bộ công chức

Giáo viên

Học sinh

Sinh viên

Thành phần khác...

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 5


Hôm nayHôm nay :

Tháng hiện tạiTháng hiện tại :

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập :

©2013 CỔNG THÔNG TIN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TUẦN GIÁO
Địa chỉ: Thị trấn Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên
Điện thoại: 0230.3862.328 - Email: admin@tuangiao.edu.vn - Website: tuangiao.edu.vn
Copyright by ShopBaoChi.Com